• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 109 chyb a 37 varování.
  https://carewayslinks.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 354, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 373, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 408, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=0529046a-3c33-4d53-970a-ed66d2051324' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 416, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 416, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 428, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar no-items section' id='navbar' name='Navbar'>
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Chyba Řádek 485, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  9. Chyba Řádek 514, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs section' id='crosscol' name='Cross-Column'><div class='widget Pa
   ^
  10. Chyba Řádek 531, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  11. Chyba Řádek 597, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  12. Chyba Řádek 607, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  13. Chyba Řádek 608, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6265924871619784799' itemprop='blogId'/>
   ^
  14. Chyba Řádek 609, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2029276166657240939' itemprop='postId'/>
   ^
  15. Varování Řádek 610, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='2029276166657240939'></a>
   ^
  16. Chyba Řádek 611, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  17. Chyba Řádek 617, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2029276166657240939' itemprop=
   ^
  18. Varování Řádek 627, znak 71: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   ay will become tomorrow's family inheritance!</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  19. Chyba Řádek 627, znak 71: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ay will become tomorrow's family inheritance!</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  20. Varování Řádek 630, znak 187: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   ot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></p>
   ^
  21. Chyba Řádek 630, znak 187: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></p>
   ^
  22. Varování Řádek 633, znak 138: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   ot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></p>
   ^
  23. Chyba Řádek 633, znak 138: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></p>
   ^
  24. Varování Řádek 641, znak 44: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   corner sofas made of leather.</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  25. Chyba Řádek 641, znak 44: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   corner sofas made of leather.</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  26. Varování Řádek 647, znak 45: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   leather or 100% grain leather.</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  27. Chyba Řádek 647, znak 45: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   leather or 100% grain leather.</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  28. Informace Řádek 647, znak 46: + dalších 27 varování.
   leather or 100% grain leather.</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  29. Chyba Řádek 652, znak 162: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></p>
   ^
  30. Chyba Řádek 656, znak 172: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></p>
   ^
  31. Chyba Řádek 660, znak 135: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></p>
   ^
  32. Chyba Řádek 666, znak 32: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   you leather sofa.</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  33. Chyba Řádek 669, znak 154: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></p>
   ^
  34. Chyba Řádek 673, znak 20: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   form.</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  35. Chyba Řádek 676, znak 80: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
    and retains its warmth even in cold weather.</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  36. Chyba Řádek 679, znak 52: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   on as opposed to synthetic materials.</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  37. Chyba Řádek 683, znak 28: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   conventional.</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  38. Chyba Řádek 687, znak 46: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   than normal couches and suites.</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  39. Chyba Řádek 690, znak 32: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   is easily cleaned</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  40. Chyba Řádek 694, znak 95: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   mes when it comes in contact by extreme heat.</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  41. Chyba Řádek 697, znak 31: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   desirable appeal</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  42. Chyba Řádek 699, znak 568: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10.5pt;"><o:p></o:p></span></p>
   ^
  43. Chyba Řádek 706, znak 49: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   richer and more luxurious looking.</span></span><o:p></o:p></span></p>
   ^
  44. Chyba Řádek 709, znak 143: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   -serif;"><span style="font-size: 14px;"><o:p></o:p><span style="background-color:
   ^
  45. Chyba Řádek 711, znak 22: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "p" v tomto kontextu.
   <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p>
   ^
  46. Chyba Řádek 718, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  47. Chyba Řádek 719, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16698015837213534384' itemprop='ur
   ^
  48. Chyba Řádek 721, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Mian Bilal</span>
   ^
  49. Chyba Řádek 727, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://carewayslinks.blogspot.com/2021/09/how-to-choose-leather-s
   ^
  50. Chyba Řádek 728, znak 159: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  51. Chyba Řádek 768, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  52. Chyba Řádek 769, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6265924871619784799' itemprop='blogId'/>
   ^
  53. Chyba Řádek 770, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4896305514958683668' itemprop='postId'/>
   ^
  54. Chyba Řádek 772, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  55. Chyba Řádek 778, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4896305514958683668' itemprop=
   ^
  56. Chyba Řádek 820, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  57. Chyba Řádek 821, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16698015837213534384' itemprop='ur
   ^
  58. Chyba Řádek 823, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Mian Bilal</span>
   ^
  59. Chyba Řádek 829, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://carewayslinks.blogspot.com/2021/09/your-boat-through-boat-
   ^
  60. Chyba Řádek 830, znak 159: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  61. Chyba Řádek 860, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  62. Chyba Řádek 861, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6265924871619784799' itemprop='blogId'/>
   ^
  63. Chyba Řádek 862, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4081140196612483618' itemprop='postId'/>
   ^
  64. Chyba Řádek 864, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  65. Chyba Řádek 870, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4081140196612483618' itemprop=
   ^
  66. Chyba Řádek 928, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  67. Chyba Řádek 929, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16698015837213534384' itemprop='ur
   ^
  68. Chyba Řádek 931, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Mian Bilal</span>
   ^
  69. Chyba Řádek 937, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://carewayslinks.blogspot.com/2021/09/wooden-baby-toys-3-main
   ^
  70. Chyba Řádek 938, znak 156: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  71. Chyba Řádek 978, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  72. Chyba Řádek 979, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6265924871619784799' itemprop='blogId'/>
   ^
  73. Chyba Řádek 980, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7538171187038762335' itemprop='postId'/>
   ^
  74. Chyba Řádek 982, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  75. Chyba Řádek 988, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-7538171187038762335' itemprop=
   ^
  76. Chyba Řádek 996, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  77. Chyba Řádek 997, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16698015837213534384' itemprop='ur
   ^
  78. Chyba Řádek 999, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Mian Bilal</span>
   ^
  79. Chyba Řádek 1005, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://carewayslinks.blogspot.com/2021/08/online-casino-games.htm
   ^
  80. Chyba Řádek 1006, znak 140: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  81. Chyba Řádek 1036, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  82. Chyba Řádek 1037, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6265924871619784799' itemprop='blogId'/>
   ^
  83. Chyba Řádek 1038, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1589041414340697030' itemprop='postId'/>
   ^
  84. Chyba Řádek 1040, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  85. Chyba Řádek 1046, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1589041414340697030' itemprop=
   ^
  86. Chyba Řádek 1054, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  87. Chyba Řádek 1055, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16698015837213534384' itemprop='ur
   ^
  88. Chyba Řádek 1057, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Mian Bilal</span>
   ^
  89. Chyba Řádek 1063, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://carewayslinks.blogspot.com/2021/08/the-normal-art-classes-
   ^
  90. Chyba Řádek 1064, znak 157: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  91. Chyba Řádek 1104, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  92. Chyba Řádek 1105, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6265924871619784799' itemprop='blogId'/>
   ^
  93. Chyba Řádek 1106, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4280632158117377864' itemprop='postId'/>
   ^
  94. Chyba Řádek 1108, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  95. Chyba Řádek 1114, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4280632158117377864' itemprop=
   ^
  96. Chyba Řádek 1623, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  97. Chyba Řádek 1624, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16698015837213534384' itemprop='ur
   ^
  98. Chyba Řádek 1626, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Mian Bilal</span>
   ^
  99. Chyba Řádek 1632, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://carewayslinks.blogspot.com/2021/08/casino-explored.html' i
   ^
  100. Chyba Řádek 1633, znak 136: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  101. Chyba Řádek 1663, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  102. Chyba Řádek 1664, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6265924871619784799' itemprop='blogId'/>
   ^
  103. Chyba Řádek 1665, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1610989194954063384' itemprop='postId'/>
   ^
  104. Chyba Řádek 1667, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  105. Chyba Řádek 1673, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1610989194954063384' itemprop=
   ^
  106. Chyba Řádek 2180, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  107. Chyba Řádek 2181, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16698015837213534384' itemprop='ur
   ^
  108. Chyba Řádek 2183, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Mian Bilal</span>
   ^
  109. Chyba Řádek 2189, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://carewayslinks.blogspot.com/2021/08/internet-casinos.html' 
   ^
  110. Chyba Řádek 2190, znak 137: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  111. Chyba Řádek 2243, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  112. Chyba Řádek 2299, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  113. Chyba Řádek 2299, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table cellpadding='0' cellspacing='0' class='gsc-search-box'>
   ^
  114. Chyba Řádek 2325, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  115. Chyba Řádek 2325, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  116. Chyba Řádek 2325, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  117. Chyba Řádek 2396, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  118. Chyba Řádek 2396, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  119. Chyba Řádek 2396, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  120. Chyba Řádek 2439, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.