• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 8 chyb a 1 varování.
  https://www.chatcity.it/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 22: atribut "lang" elementu "html": The language subtag "it_it" is not a valid language subtag má nedovolenou hodnotu "it_it".
   <!doctype html><html lang="it_it"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewpor
   ^
  2. Varování Řádek 1, znak 63: Consider avoiding viewport values that prevent users from resizing documents..
   ang="it_it"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=devi
   ^
  3. Chyba Řádek 1, znak 202: Using the "meta" element to specify the document-wide default language is obsolete. Consider specifying the language on the root element instead..
   le=1.0, maximum-scale=1.0, minimal-ui"/><meta http-equiv='content-language' conte
   ^
  4. Chyba Řádek 1, znak 5419: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ss="row"><div class="col-md-6 col-lg-7"><img width="100%" height="500px" style="w
   ^
  5. Chyba Řádek 1, znak 5424: atribut "width" elementu "img": Expected a digit but saw "%" instead má nedovolenou hodnotu "100%".
   ow"><div class="col-md-6 col-lg-7"><img width="100%" height="500px" style="width:
   ^
  6. Chyba Řádek 1, znak 5437: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "500px".
   s="col-md-6 col-lg-7"><img width="100%" height="500px" style="width:100%;max-heig
   ^
  7. Chyba Řádek 1, znak 5681: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ss="js_panel "><div class="card-header"><img class="card-img" src="https://www.ch
   ^
  8. Chyba Řádek 1, znak 7293: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   anel x-hidden"><div class="card-header"><img class="card-img" src="https://www.ch
   ^
  9. Chyba Řádek 1, znak 8861: The first child "option" element of a "select" element with a "required" attribute, and without a "multiple" attribute, and without a "size" attribute whose value is greater than "1", must have either an empty "value" attribute, or must have no text content. Consider either adding a placeholder option label, or adding a "size" attribute with a value equal to the number of "option" elements..
   ="gender" class="form-control" required><option value="none">Seleziona sesso:</op
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.