• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 10 chyb a 36 varování.
  https://covidhelp.ie/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 5, znak 28: atribut "content" elementu "meta": Expected a digit, but saw ";" instead má nedovolenou hodnotu ";URL=''".
   <meta http-equiv="refresh" content=";URL=''" /> <script>(function(html){html.clas
   ^
  2. Varování Řádek 7, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script async type="application/javascript" src="https://covidhelp.ie/wp-content/
   ^
  3. Varování Řádek 35, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  4. Varování Řádek 39, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  5. Varování Řádek 54, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='wp-block-library-inline-css' type='text/css'>
   ^
  6. Varování Řádek 60, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='contact-form-7-inline-css' type='text/css'>
   ^
  7. Varování Řádek 66, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='elementor-frontend-inline-css' type='text/css'>
   ^
  8. Varování Řádek 78, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-includes/js/jquery/jq
   ^
  9. Varování Řádek 79, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-includes/js/jquery/jq
   ^
  10. Varování Řádek 80, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-content/themes/Nicepa
   ^
  11. Varování Řádek 988, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>img#wpstats{display:none}</style>
   ^
  12. Varování Řádek 989, znak 101: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   ds/2021/01/cropped-favicon-32x32-1.png"><style type="text/css">.recentcomments a{
   ^
  13. Chyba Řádek 2961, znak 28: CSS: "list-icon-spacing": Property "list-icon-spacing" doesn't exist..
       list-icon-spacing: 0.3;
   ^
  14. Chyba Řádek 2962, znak 25: CSS: "list-icon-size": Property "list-icon-size" doesn't exist..
       list-icon-size: 0.8;
   ^
  15. Chyba Řádek 3245, znak 48: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,100i,300,300i,400,400i,500,500i,700,700i,900,900i|Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i".
   d="custom-google-font" rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?fa
   ^
  16. Chyba Řádek 17107, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  17. Chyba Řádek 17228, znak 49: atribut "src" není dovolen na elementu "section".
   <section class="u-clearfix u-image u-section-2" src="" id="sec-b1d0">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  18. Varování Řádek 17254, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="u-align-left u-clearfix u-section-3" id="sec-aff4">
   ^
  19. Varování Řádek 17262, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="u-clearfix u-section-4" id="carousel_cd7c">
   ^
  20. Chyba Řádek 17264, znak 1: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   <img class="u-expanded-width u-image u-image-1" src="https://covidhelp.ie/wp-cont
   ^
  21. Chyba Řádek 17360, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  22. Chyba Řádek 17432, znak 1112: atribut "type" elementu "input" má nedovolenou hodnotu "name".
   ><input id="hustle-field-name-module-1" type="name" class="hustle-input " name="n
   ^
  23. Varování Řádek 17432, znak 2521: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   ed</a></p></div></div></div></div></div><section class="u-backlink u-clearfix u-g
   ^
  24. Varování Řádek 17448, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-includes/js/dist/vend
   ^
  25. Varování Řádek 17449, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-includes/js/dist/vend
   ^
  26. Varování Řádek 17450, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'>
   ^
  27. Varování Řádek 17455, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-content/plugins/conta
   ^
  28. Varování Řádek 17456, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-includes/js/jquery/ui
   ^
  29. Varování Řádek 17457, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-includes/js/jquery/ui
   ^
  30. Varování Řádek 17458, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='jquery-ui-datepicker-js-after'>
   ^
  31. Varování Řádek 17461, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-content/plugins/wordp
   ^
  32. Varování Řádek 17462, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-includes/js/underscor
   ^
  33. Varování Řádek 17463, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='hustle_front-js-extra'>
   ^
  34. Varování Řádek 17469, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-content/plugins/wordp
   ^
  35. Varování Řádek 17470, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-includes/js/wp-embed.
   ^
  36. Varování Řádek 17471, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-content/plugins/eleme
   ^
  37. Varování Řádek 17472, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-content/plugins/eleme
   ^
  38. Varování Řádek 17473, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-content/plugins/eleme
   ^
  39. Varování Řádek 17474, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-content/plugins/eleme
   ^
  40. Varování Řádek 17475, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-content/plugins/eleme
   ^
  41. Varování Řádek 17476, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-content/plugins/eleme
   ^
  42. Varování Řádek 17477, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='elementor-frontend-js-before'>
   ^
  43. Varování Řádek 17480, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-content/plugins/eleme
   ^
  44. Varování Řádek 17481, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://covidhelp.ie/wp-content/plugins/eleme
   ^
  45. Chyba Řádek 17488, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <style type="text/css" id="hustle-module-1-0-styles" class="hustle-module-styles 
   ^
  46. Varování Řádek 17488, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css" id="hustle-module-1-0-styles" class="hustle-module-styles 
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.