• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 112 chyb a 22 varování.
  https://cuahangsofa.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 363, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 382, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 417, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=9a1d722e-d25c-40c4-9c03-04bd68f27f45' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 421, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 421, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 433, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 433, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 444, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  10. Varování Řádek 445, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  11. Informace Řádek 445, znak 2: + dalších 15 varování.
   <script type="text/javascript">
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  12. Chyba Řádek 521, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  13. Chyba Řádek 550, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-column'></div>
   ^
  14. Chyba Řádek 551, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 617, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  16. Chyba Řádek 627, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  17. Chyba Řádek 628, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6275507265877137701' itemprop='blogId'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 629, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6701887549814064158' itemprop='postId'/>
   ^
  19. Chyba Řádek 631, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  20. Chyba Řádek 637, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-6701887549814064158' itemprop=
   ^
  21. Chyba Řádek 645, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  22. Chyba Řádek 646, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  23. Chyba Řádek 648, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  24. Chyba Řádek 654, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://cuahangsofa.blogspot.com/2021/09/dewapoker-agen-poker-onli
   ^
  25. Chyba Řádek 655, znak 151: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  26. Chyba Řádek 695, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  27. Chyba Řádek 696, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6275507265877137701' itemprop='blogId'/>
   ^
  28. Chyba Řádek 697, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7636914424482043867' itemprop='postId'/>
   ^
  29. Chyba Řádek 699, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  30. Chyba Řádek 705, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-7636914424482043867' itemprop=
   ^
  31. Chyba Řádek 713, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  32. Chyba Řádek 714, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  33. Chyba Řádek 716, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  34. Chyba Řádek 722, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://cuahangsofa.blogspot.com/2021/08/steps-to-make-your-own-ne
   ^
  35. Chyba Řádek 723, znak 151: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  36. Chyba Řádek 753, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  37. Chyba Řádek 754, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6275507265877137701' itemprop='blogId'/>
   ^
  38. Chyba Řádek 755, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='997604107048085468' itemprop='postId'/>
   ^
  39. Chyba Řádek 757, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  40. Chyba Řádek 763, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-997604107048085468' itemprop='
   ^
  41. Chyba Řádek 771, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  42. Chyba Řádek 772, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  43. Chyba Řádek 774, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  44. Chyba Řádek 780, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://cuahangsofa.blogspot.com/2021/08/examining-poker-betting-c
   ^
  45. Chyba Řádek 781, znak 155: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  46. Chyba Řádek 811, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  47. Chyba Řádek 812, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6275507265877137701' itemprop='blogId'/>
   ^
  48. Chyba Řádek 813, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='399999967114116735' itemprop='postId'/>
   ^
  49. Chyba Řádek 815, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  50. Chyba Řádek 821, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-399999967114116735' itemprop='
   ^
  51. Chyba Řádek 829, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  52. Chyba Řádek 830, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  53. Chyba Řádek 832, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  54. Chyba Řádek 838, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://cuahangsofa.blogspot.com/2021/08/building-website-traffic-
   ^
  55. Chyba Řádek 839, znak 156: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  56. Chyba Řádek 879, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  57. Chyba Řádek 880, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6275507265877137701' itemprop='blogId'/>
   ^
  58. Chyba Řádek 881, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1584950948801241968' itemprop='postId'/>
   ^
  59. Chyba Řádek 883, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  60. Chyba Řádek 889, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1584950948801241968' itemprop=
   ^
  61. Chyba Řádek 897, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  62. Chyba Řádek 898, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  63. Chyba Řádek 900, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  64. Chyba Řádek 906, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://cuahangsofa.blogspot.com/2021/08/four-gambling-errors-bran
   ^
  65. Chyba Řádek 907, znak 155: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  66. Chyba Řádek 937, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  67. Chyba Řádek 938, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6275507265877137701' itemprop='blogId'/>
   ^
  68. Chyba Řádek 939, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2874817929135930837' itemprop='postId'/>
   ^
  69. Chyba Řádek 941, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  70. Chyba Řádek 947, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2874817929135930837' itemprop=
   ^
  71. Chyba Řádek 955, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  72. Chyba Řádek 956, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  73. Chyba Řádek 958, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  74. Chyba Řádek 964, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://cuahangsofa.blogspot.com/2021/08/air-conditioning-repair-v
   ^
  75. Chyba Řádek 965, znak 153: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  76. Chyba Řádek 995, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  77. Chyba Řádek 996, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6275507265877137701' itemprop='blogId'/>
   ^
  78. Chyba Řádek 997, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2757309607309690571' itemprop='postId'/>
   ^
  79. Chyba Řádek 999, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  80. Chyba Řádek 1005, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2757309607309690571' itemprop=
   ^
  81. Chyba Řádek 1013, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  82. Chyba Řádek 1014, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  83. Chyba Řádek 1016, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  84. Chyba Řádek 1022, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://cuahangsofa.blogspot.com/2021/08/recommendations-in-order-
   ^
  85. Chyba Řádek 1023, znak 155: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  86. Chyba Řádek 1053, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  87. Chyba Řádek 1054, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6275507265877137701' itemprop='blogId'/>
   ^
  88. Chyba Řádek 1055, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7006727883492385200' itemprop='postId'/>
   ^
  89. Chyba Řádek 1057, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  90. Chyba Řádek 1063, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-7006727883492385200' itemprop=
   ^
  91. Chyba Řádek 1071, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  92. Chyba Řádek 1072, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  93. Chyba Řádek 1074, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  94. Chyba Řádek 1080, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://cuahangsofa.blogspot.com/2021/08/poker-betting-technique-e
   ^
  95. Chyba Řádek 1081, znak 154: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  96. Chyba Řádek 1111, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  97. Chyba Řádek 1112, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6275507265877137701' itemprop='blogId'/>
   ^
  98. Chyba Řádek 1113, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3958696938214153374' itemprop='postId'/>
   ^
  99. Chyba Řádek 1115, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  100. Chyba Řádek 1121, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-3958696938214153374' itemprop=
   ^
  101. Chyba Řádek 1129, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  102. Chyba Řádek 1130, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  103. Chyba Řádek 1132, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  104. Chyba Řádek 1138, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://cuahangsofa.blogspot.com/2021/08/understanding-how-to-loca
   ^
  105. Chyba Řádek 1139, znak 151: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  106. Chyba Řádek 1179, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  107. Chyba Řádek 1180, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6275507265877137701' itemprop='blogId'/>
   ^
  108. Chyba Řádek 1181, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4662695112927430702' itemprop='postId'/>
   ^
  109. Chyba Řádek 1183, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  110. Chyba Řádek 1189, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4662695112927430702' itemprop=
   ^
  111. Chyba Řádek 1201, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  112. Chyba Řádek 1202, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  113. Chyba Řádek 1204, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  114. Chyba Řádek 1210, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://cuahangsofa.blogspot.com/2019/03/a-layouts-accessible-for-
   ^
  115. Chyba Řádek 1211, znak 155: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  116. Chyba Řádek 1275, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  117. Chyba Řádek 1392, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  118. Chyba Řádek 1392, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  119. Chyba Řádek 1392, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  120. Chyba Řádek 1405, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.