• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 9 chyb a 39 varování.
  https://genaumeinsblog.wordpress.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 16: This document appears to be written in German but the "html" start tag has "lang="en"". Consider using "lang="de"" (or variant) instead..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Varování Řádek 10, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  3. Varování Řádek 28, znak 2: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">
   ^
  4. Varování Řádek 43, znak 4: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      <script type="text/javascript">
   ^
  5. Varování Řádek 47, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  6. Varování Řádek 81, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script crossorigin='anonymous' type='text/javascript' src='https://s2.wp.com/_st
   ^
  7. Varování Řádek 82, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  8. Varování Řádek 107, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 113, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  10. Varování Řádek 118, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script>  <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 156, znak 2: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
    <header id="masthead" class="site-header" role="banner">
   ^
  12. Chyba Řádek 158, znak 8: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
          <a href="https://genaumeinsblog.wordpress.com/" class="site-logo-link" rel
   ^
  13. Varování Řádek 159, znak 4: Empty heading..
      <h2 class="site-description"></h2>
   ^
  14. Varování Řádek 162, znak 3: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
     <nav id="site-navigation" class="main-navigation" role="navigation">
   ^
  15. Varování Řádek 163, znak 4: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
      <h1><span class="screen-reader-text">Primary Menu</span></h1>
   ^
  16. Varování Řádek 176, znak 3: The "main" role is unnecessary for element "main"..
     <main id="main" class="site-main" role="main">
   ^
  17. Varování Řádek 185, znak 6: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
        <h1 class="entry-title"><a href="https://genaumeinsblog.wordpress.com/2021/0
   ^
  18. Varování Řádek 226, znak 6: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
        <h1 class="entry-title"><a href="https://genaumeinsblog.wordpress.com/2021/0
   ^
  19. Varování Řádek 305, znak 6: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
        <h1 class="entry-title"><a href="https://genaumeinsblog.wordpress.com/2021/0
   ^
  20. Varování Řádek 320, znak 6: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
        <h1 class="entry-title"><a href="https://genaumeinsblog.wordpress.com/2021/0
   ^
  21. Varování Řádek 335, znak 6: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
        <h1 class="entry-title"><a href="https://genaumeinsblog.wordpress.com/2021/0
   ^
  22. Varování Řádek 350, znak 6: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
        <h1 class="entry-title"><a href="https://genaumeinsblog.wordpress.com/2021/0
   ^
  23. Varování Řádek 365, znak 6: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
        <h1 class="entry-title"><a href="https://genaumeinsblog.wordpress.com/2021/0
   ^
  24. Varování Řádek 380, znak 6: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
        <h1 class="entry-title"><a href="https://genaumeinsblog.wordpress.com/2021/0
   ^
  25. Varování Řádek 395, znak 6: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
        <h1 class="entry-title"><a href="https://genaumeinsblog.wordpress.com/2021/0
   ^
  26. Varování Řádek 410, znak 6: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
        <h1 class="entry-title"><a href="https://genaumeinsblog.wordpress.com/2021/0
   ^
  27. Varování Řádek 421, znak 5: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
       <nav class="navigation paging-navigation" role="navigation">
   ^
  28. Varování Řádek 422, znak 3: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
     <h1 class="screen-reader-text">Posts navigation</h1>
   ^
  29. Varování Řádek 490, znak 2: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
    <footer id="colophon" class="site-footer" role="contentinfo">
   ^
  30. Varování Řádek 498, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  31. Varování Řádek 505, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  32. Varování Řádek 627, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script crossorigin='anonymous' type='text/javascript' src='https://s1.wp.com/wp-
   ^
  33. Chyba Řádek 701, znak 27: atribut "mask-type" není dovolen na elementu "mask".
         <mask id="maskPrev" mask-type="alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="8" y="6
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  34. Chyba Řádek 711, znak 27: atribut "mask-type" není dovolen na elementu "mask".
         <mask id="maskNext" mask-type="alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="8" y="6
   ^
  35. Chyba Řádek 723, znak 27: atribut "mask-type" není dovolen na elementu "mask".
        <mask id="maskClose" mask-type="alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="5" y="5
   ^
  36. Varování Řádek 739, znak 7: Empty heading..
         <h2 class="jp-carousel-photo-caption"></h2>
   ^
  37. Chyba Řádek 745, znak 30: atribut "mask-type" není dovolen na elementu "mask".
            <mask id="maskInfo" mask-type="alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="2" y
   ^
  38. Chyba Řádek 757, znak 34: atribut "mask-type" není dovolen na elementu "mask".
            <mask id="maskComments" mask-type="alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="
   ^
  39. Varování Řádek 765, znak 9: Possible misuse of "aria-label". (If you disagree with this warning, file an issue report or send e-mail to www-validator@w3.org.).
           <span class="jp-carousel-has-comments-indicator" aria-label="This image h
   ^
  40. Varování Řádek 773, znak 8: Empty heading..
          <h2 class="jp-carousel-photo-title"></h2>
   ^
  41. Varování Řádek 819, znak 10: Empty heading..
            <h3 class="jp-carousel-caption" itemprop="caption description"></h3>
   ^
  42. Chyba Řádek 819, znak 10: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
            <h3 class="jp-carousel-caption" itemprop="caption description"></h3>
   ^
  43. Chyba Řádek 825, znak 8: Element "a" is missing required attribute "href"..
          <a class="jp-carousel-image-download" target="_blank" style="display: none
   ^
  44. Chyba Řádek 827, znak 27: atribut "mask-type" není dovolen na elementu "mask".
            <mask id="mask0" mask-type="alpha" maskUnits="userSpaceOnUse" x="3" y="3
   ^
  45. Varování Řádek 851, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script crossorigin='anonymous' type='text/javascript' src='https://s1.wp.com/_st
   ^
  46. Varování Řádek 852, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  47. Varování Řádek 869, znak 10: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   </script><script type="text/javascript">
   ^
  48. Varování Řádek 891, znak 56: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ript src="//stats.wp.com/w.js?62" defer></script> <script type="text/javascript">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.