• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 142 chyb a 25 varování.
  https://gsaschedule70.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 382, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  2. Chyba Řádek 417, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=08fa9ae6-c7e2-494b-b567-43893dcb720b' media='none' onload='if(media!='all&#
   ^
  3. Chyba Řádek 433, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  4. Chyba Řádek 521, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  5. Chyba Řádek 550, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-column'></div>
   ^
  6. Chyba Řádek 551, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  7. Chyba Řádek 617, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  8. Chyba Řádek 627, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  9. Chyba Řádek 628, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3314433887312681052' itemprop='blogId'/>
   ^
  10. Chyba Řádek 629, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5276742676159172763' itemprop='postId'/>
   ^
  11. Chyba Řádek 631, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  12. Chyba Řádek 637, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5276742676159172763' itemprop=
   ^
  13. Chyba Řádek 645, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  14. Chyba Řádek 646, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  15. Chyba Řádek 648, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  16. Chyba Řádek 654, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://gsaschedule70.blogspot.com/2021/09/strategies-for-prospero
   ^
  17. Chyba Řádek 655, znak 160: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  18. Chyba Řádek 685, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  19. Chyba Řádek 686, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3314433887312681052' itemprop='blogId'/>
   ^
  20. Chyba Řádek 687, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4393247466698294524' itemprop='postId'/>
   ^
  21. Chyba Řádek 689, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  22. Chyba Řádek 695, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4393247466698294524' itemprop=
   ^
  23. Chyba Řádek 703, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  24. Chyba Řádek 704, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  25. Chyba Řádek 706, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  26. Chyba Řádek 712, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://gsaschedule70.blogspot.com/2021/09/ones-certain-supplier-i
   ^
  27. Chyba Řádek 713, znak 155: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  28. Chyba Řádek 753, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  29. Chyba Řádek 754, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3314433887312681052' itemprop='blogId'/>
   ^
  30. Chyba Řádek 755, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2178139346604127627' itemprop='postId'/>
   ^
  31. Chyba Řádek 757, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  32. Chyba Řádek 763, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2178139346604127627' itemprop=
   ^
  33. Chyba Řádek 771, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  34. Chyba Řádek 772, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  35. Chyba Řádek 774, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  36. Chyba Řádek 780, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://gsaschedule70.blogspot.com/2021/09/dewapoker-agen-poker-on
   ^
  37. Chyba Řádek 781, znak 153: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  38. Chyba Řádek 821, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  39. Chyba Řádek 822, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3314433887312681052' itemprop='blogId'/>
   ^
  40. Chyba Řádek 823, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4768821090917090060' itemprop='postId'/>
   ^
  41. Chyba Řádek 825, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  42. Chyba Řádek 831, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4768821090917090060' itemprop=
   ^
  43. Chyba Řádek 839, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  44. Chyba Řádek 840, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  45. Chyba Řádek 842, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  46. Chyba Řádek 848, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://gsaschedule70.blogspot.com/2021/09/useful-shoppers-device-
   ^
  47. Chyba Řádek 849, znak 158: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  48. Chyba Řádek 879, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  49. Chyba Řádek 880, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3314433887312681052' itemprop='blogId'/>
   ^
  50. Chyba Řádek 881, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='2904307200965477232' itemprop='postId'/>
   ^
  51. Chyba Řádek 883, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  52. Chyba Řádek 889, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-2904307200965477232' itemprop=
   ^
  53. Chyba Řádek 897, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  54. Chyba Řádek 898, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  55. Chyba Řádek 900, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  56. Chyba Řádek 906, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://gsaschedule70.blogspot.com/2021/09/having-your-news-blog-o
   ^
  57. Chyba Řádek 907, znak 159: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  58. Chyba Řádek 937, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  59. Chyba Řádek 938, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3314433887312681052' itemprop='blogId'/>
   ^
  60. Chyba Řádek 939, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3291710098235268558' itemprop='postId'/>
   ^
  61. Chyba Řádek 941, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  62. Chyba Řádek 947, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-3291710098235268558' itemprop=
   ^
  63. Chyba Řádek 955, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  64. Chyba Řádek 956, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  65. Chyba Řádek 958, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  66. Chyba Řádek 964, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://gsaschedule70.blogspot.com/2021/09/gambling-casinos-then-y
   ^
  67. Chyba Řádek 965, znak 160: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  68. Chyba Řádek 1005, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  69. Chyba Řádek 1006, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3314433887312681052' itemprop='blogId'/>
   ^
  70. Chyba Řádek 1007, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='9007413967226056653' itemprop='postId'/>
   ^
  71. Chyba Řádek 1009, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  72. Chyba Řádek 1015, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-9007413967226056653' itemprop=
   ^
  73. Chyba Řádek 1023, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  74. Chyba Řádek 1024, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  75. Chyba Řádek 1026, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  76. Chyba Řádek 1032, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://gsaschedule70.blogspot.com/2021/09/what-to-keep-in-mind-wh
   ^
  77. Chyba Řádek 1033, znak 157: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  78. Chyba Řádek 1063, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  79. Chyba Řádek 1064, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3314433887312681052' itemprop='blogId'/>
   ^
  80. Chyba Řádek 1065, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8184497033415932685' itemprop='postId'/>
   ^
  81. Chyba Řádek 1067, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  82. Chyba Řádek 1073, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8184497033415932685' itemprop=
   ^
  83. Chyba Řádek 1081, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  84. Chyba Řádek 1082, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  85. Chyba Řádek 1084, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  86. Chyba Řádek 1090, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://gsaschedule70.blogspot.com/2021/09/precisely-how-in-order-
   ^
  87. Chyba Řádek 1091, znak 157: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  88. Chyba Řádek 1131, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  89. Chyba Řádek 1132, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3314433887312681052' itemprop='blogId'/>
   ^
  90. Chyba Řádek 1133, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1274462230843609776' itemprop='postId'/>
   ^
  91. Chyba Řádek 1135, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  92. Chyba Řádek 1141, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1274462230843609776' itemprop=
   ^
  93. Chyba Řádek 1149, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  94. Chyba Řádek 1150, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  95. Chyba Řádek 1152, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  96. Chyba Řádek 1158, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://gsaschedule70.blogspot.com/2021/08/exactly-what-points-to-
   ^
  97. Chyba Řádek 1159, znak 159: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  98. Chyba Řádek 1199, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  99. Chyba Řádek 1200, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3314433887312681052' itemprop='blogId'/>
   ^
  100. Chyba Řádek 1201, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='489733827847918079' itemprop='postId'/>
   ^
  101. Chyba Řádek 1203, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  102. Chyba Řádek 1209, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-489733827847918079' itemprop='
   ^
  103. Chyba Řádek 1217, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  104. Chyba Řádek 1218, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  105. Chyba Řádek 1220, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  106. Chyba Řádek 1226, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://gsaschedule70.blogspot.com/2021/08/news-blogs-idea-gaining
   ^
  107. Chyba Řádek 1227, znak 153: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  108. Chyba Řádek 1267, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  109. Chyba Řádek 1268, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3314433887312681052' itemprop='blogId'/>
   ^
  110. Chyba Řádek 1269, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3026511362342761739' itemprop='postId'/>
   ^
  111. Chyba Řádek 1271, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  112. Chyba Řádek 1277, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-3026511362342761739' itemprop=
   ^
  113. Chyba Řádek 1285, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  114. Chyba Řádek 1286, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/16257926239774667321' itemprop='ur
   ^
  115. Chyba Řádek 1288, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  116. Chyba Řádek 1294, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://gsaschedule70.blogspot.com/2021/08/designing-poker-betting
   ^
  117. Chyba Řádek 1295, znak 158: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  118. Chyba Řádek 1325, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  119. Chyba Řádek 1326, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3314433887312681052' itemprop='blogId'/>
   ^
  120. Informace Řádek 1326, znak 2: + dalších 23 chyb a 25 varování.
   <meta content='3314433887312681052' itemprop='blogId'/>
   ^

   Zbývající chyby a varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.