• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 52 chyb a 16 varování.
  https://mahalo.ma/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Chyba Řádek 28, znak 5: Element "script" must not have attribute "async" unless attribute "src" is also specified or unless attribute "type" is specified with value "module"..
     <script async>
   ^
  3. Varování Řádek 56, znak 7: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      <script type="text/javascript" src="https://mahalo.ma/templates/brandisly-t
   ^
  4. Varování Řádek 58, znak 7: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      <script type='text/javascript' src='https://mahalo.ma/templates/brandisly-t
   ^
  5. Chyba Řádek 63, znak 101: Element "script" must not have attribute "async" unless attribute "src" is also specified or unless attribute "type" is specified with value "module"..
   ndisly-theme/css/font-fr.css">     <script async>var ajaxurl = "https://maha
   ^
  6. Chyba Řádek 66, znak 5: Element "script" must not have attribute "async" unless attribute "src" is also specified or unless attribute "type" is specified with value "module"..
     <script async type="text/javascript">
   ^
  7. Varování Řádek 66, znak 5: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script async type="text/javascript">
   ^
  8. Chyba Řádek 92, znak 19: atribut "custom-element" není dovolen na elementu "script".
     <script async custom-element="amp-auto-ads"src="https://cdn.ampproject.org/v0
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  9. Chyba Řádek 92, znak 48: No space between attributes..
   ript async custom-element="amp-auto-ads"src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-au
   ^
  10. Chyba Řádek 95, znak 15: atribut "custom-element" není dovolen na elementu "script".
   <script async custom-element="amp-auto-ads"
   ^
  11. Chyba Řádek 109, znak 15: atribut "custom-element" není dovolen na elementu "script".
   <script async custom-element="amp-ad" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-ad-0
   ^
  12. Chyba Řádek 110, znak 15: atribut "custom-element" není dovolen na elementu "script".
   <script async custom-element="amp-auto-ads"
   ^
  13. Varování Řádek 114, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  14. Chyba Řádek 121, znak 17: atribut "custom-element" není dovolen na elementu "script".
    <script async custom-element="amp-auto-ads"   src="https://cdn.ampproject.org
   ^
  15. Chyba Řádek 329, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  16. Chyba Řádek 357, znak 67: atribut "size" není dovolen na elementu "div".
              <div id="qucikad-ajaxsearch-dropdown" size="0" tabindex="0">
   ^
  17. Varování Řádek 516, znak 41: The first occurrence of ID "quickad-top" was here..
                       <div class="quickad-section text-center m
   ^
  18. Varování Řádek 516, znak 41: The first occurrence of ID "quickad-top" was here..
                       <div class="quickad-section text-center m
   ^
  19. Chyba Řádek 557, znak 137: No "li" element in scope but a "li" end tag seen..
       <h5 class="price"><i class="la la-credit-card"></i> 600,000 DH.</li></h5>
   ^
  20. Chyba Řádek 585, znak 136: No "li" element in scope but a "li" end tag seen..
        <h5 class="price"><i class="la la-credit-card"></i> 80,000 DH.</li></h5>
   ^
  21. Chyba Řádek 613, znak 137: No "li" element in scope but a "li" end tag seen..
       <h5 class="price"><i class="la la-credit-card"></i> 600,000 DH.</li></h5>
   ^
  22. Chyba Řádek 641, znak 137: No "li" element in scope but a "li" end tag seen..
       <h5 class="price"><i class="la la-credit-card"></i> 780,000 DH.</li></h5>
   ^
  23. Chyba Řádek 669, znak 135: No "li" element in scope but a "li" end tag seen..
        <h5 class="price"><i class="la la-credit-card"></i> 1,500 DH.</li></h5>
   ^
  24. Chyba Řádek 697, znak 137: No "li" element in scope but a "li" end tag seen..
       <h5 class="price"><i class="la la-credit-card"></i> 105,000 DH.</li></h5>
   ^
  25. Chyba Řádek 713, znak 41: Duplicate ID "quickad-top"..
                       <div class="quickad-section text-center m
   ^
  26. Chyba Řádek 751, znak 38: Heading cannot be a child of another heading..
                      <h5><i class="la la-tags"></i> <a href="http
   ^
  27. Chyba Řádek 756, znak 77: zbloudilá ukončovací značka "h3".
                                         </h3>
   ^
  28. Chyba Řádek 782, znak 38: Heading cannot be a child of another heading..
                      <h5><i class="la la-tags"></i> <a href="http
   ^
  29. Chyba Řádek 787, znak 77: zbloudilá ukončovací značka "h3".
                                         </h3>
   ^
  30. Chyba Řádek 813, znak 38: Heading cannot be a child of another heading..
                      <h5><i class="la la-tags"></i> <a href="http
   ^
  31. Chyba Řádek 818, znak 77: zbloudilá ukončovací značka "h3".
                                         </h3>
   ^
  32. Chyba Řádek 844, znak 38: Heading cannot be a child of another heading..
                      <h5><i class="la la-tags"></i> <a href="http
   ^
  33. Chyba Řádek 849, znak 77: zbloudilá ukončovací značka "h3".
                                         </h3>
   ^
  34. Chyba Řádek 875, znak 38: Heading cannot be a child of another heading..
                      <h5><i class="la la-tags"></i> <a href="http
   ^
  35. Chyba Řádek 880, znak 77: zbloudilá ukončovací značka "h3".
                                         </h3>
   ^
  36. Chyba Řádek 906, znak 38: Heading cannot be a child of another heading..
                      <h5><i class="la la-tags"></i> <a href="http
   ^
  37. Chyba Řádek 911, znak 77: zbloudilá ukončovací značka "h3".
                                         </h3>
   ^
  38. Chyba Řádek 937, znak 38: Heading cannot be a child of another heading..
                      <h5><i class="la la-tags"></i> <a href="http
   ^
  39. Chyba Řádek 942, znak 77: zbloudilá ukončovací značka "h3".
                                         </h3>
   ^
  40. Chyba Řádek 968, znak 38: Heading cannot be a child of another heading..
                      <h5><i class="la la-tags"></i> <a href="http
   ^
  41. Chyba Řádek 973, znak 77: zbloudilá ukončovací značka "h3".
                                         </h3>
   ^
  42. Chyba Řádek 999, znak 38: Heading cannot be a child of another heading..
                      <h5><i class="la la-tags"></i> <a href="http
   ^
  43. Chyba Řádek 1004, znak 77: zbloudilá ukončovací značka "h3".
                                         </h3>
   ^
  44. Chyba Řádek 1030, znak 38: Heading cannot be a child of another heading..
                      <h5><i class="la la-tags"></i> <a href="http
   ^
  45. Chyba Řádek 1035, znak 77: zbloudilá ukončovací značka "h3".
                                         </h3>
   ^
  46. Chyba Řádek 1061, znak 38: Heading cannot be a child of another heading..
                      <h5><i class="la la-tags"></i> <a href="http
   ^
  47. Chyba Řádek 1066, znak 77: zbloudilá ukončovací značka "h3".
                                         </h3>
   ^
  48. Chyba Řádek 1092, znak 38: Heading cannot be a child of another heading..
                      <h5><i class="la la-tags"></i> <a href="http
   ^
  49. Chyba Řádek 1097, znak 77: zbloudilá ukončovací značka "h3".
                                         </h3>
   ^
  50. Chyba Řádek 1114, znak 41: Duplicate ID "quickad-top"..
                       <div class="quickad-section text-center m
   ^
  51. Chyba Řádek 1139, znak 11: Bad value "http://www.w3.org/1999/html" for the attribute "xmlns" (only "http://www.w3.org/1999/xhtml" permitted here)..
        <section class="team2 cid-skATxnwEpz" xmlns="http://www.w3.org/1999/htm
   ^
  52. Varování Řádek 1139, znak 11: Attribute "xmlns" is not serializable as XML 1.0..
        <section class="team2 cid-skATxnwEpz" xmlns="http://www.w3.org/1999/htm
   ^
  53. Varování Řádek 1154, znak 29: Empty heading..
                 <h6 class="mbr-fonts-style mb-3 display-4"></h6>
   ^
  54. Varování Řádek 1200, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://mahalo.ma/templates/brandisly-theme/j
   ^
  55. Varování Řádek 1201, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='//maps.google.com/maps/api/js?key=&#038;libra
   ^
  56. Varování Řádek 1202, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://mahalo.ma/templates/brandisly-theme/j
   ^
  57. Varování Řádek 1203, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://mahalo.ma/templates/brandisly-theme/j
   ^
  58. Varování Řádek 1204, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://mahalo.ma/templates/brandisly-theme/j
   ^
  59. Varování Řádek 1205, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://mahalo.ma/templates/brandisly-theme/j
   ^
  60. Chyba Řádek 1207, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  61. Chyba Řádek 1260, znak 17: CSS: "position": Parse Error..
           <div class="col-xl-2 col-lg-2 col-md-4" style="text-align: center
   ^
  62. Chyba Řádek 1277, znak 95: The element "a" must not appear as a descendant of the "button" element..
   style="font-family: 'DroidKufi-Bold';" ><a href="https://mahalo.ma/home/ar">العرب
   ^
  63. Chyba Řádek 1288, znak 9: CSS: "text-align": "centre" is not a "text-align" value..
       <div class="container" style="
   ^
  64. Chyba Řádek 1308, znak 1: zbloudilá ukončovací značka "div".
   </div>
   ^
  65. Varování Řádek 1330, znak 14: Attribute "class"profile"" is not serializable as XML 1.0..
          <div class"profile" style="text-align:center; margin:5%;">
   ^
  66. Chyba Řádek 1330, znak 19: atribut "class"profile"" není dovolen na elementu "div".
          <div class"profile" style="text-align:center; margin:5%;">
   ^
  67. Chyba Řádek 1330, znak 24: Quote """ in attribute name. Probable cause: Matching quote missing somewhere earlier..
          <div class"profile" style="text-align:center; margin:5%;">
   ^
  68. Chyba Řádek 1330, znak 32: Quote """ in attribute name. Probable cause: Matching quote missing somewhere earlier..
          <div class"profile" style="text-align:center; margin:5%;">
   ^
  69. Varování Řádek 1421, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.