• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://www.mashreq.edu.sd/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  3. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <script src="plugins/jquery/jquery-1.11.1.min.js"></script>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  4. Varování Řádek 144, znak 113: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   f="index.php"><img src="img/LOgo_website.png" alt="" class="img-responsive"/></a>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  5. Varování Řádek 241, znak 57: neplatný znak " " v adrese.
           <li><a href="pdf/Graduate Project Proposal.pdf" target="_blank">Pr
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  6. Varování Řádek 241, znak 65: neplatný znak " " v adrese.
       <li><a href="pdf/Graduate Project Proposal.pdf" target="_blank">Project te
   ^
  7. Varování Řádek 242, znak 57: neplatný znak " " v adrese.
           <li><a href="pdf/Graduate project proposal (IT) .pdf" target="_bla
   ^
  8. Varování Řádek 242, znak 65: neplatný znak " " v adrese.
       <li><a href="pdf/Graduate project proposal (IT) .pdf" target="_blank">Proj
   ^
  9. Varování Řádek 242, znak 74: neplatný znak " " v adrese.
   i><a href="pdf/Graduate project proposal (IT) .pdf" target="_blank">Project templ
   ^
  10. Varování Řádek 242, znak 79: neplatný znak " " v adrese.
   href="pdf/Graduate project proposal (IT) .pdf" target="_blank">Project templete (
   ^
  11. Varování Řádek 243, znak 56: neplatný znak " " v adrese.
           <li><a href="MU-Graduate project proposal.pdf" target="_blank">Pr
   ^
  12. Varování Řádek 243, znak 64: neplatný znak " " v adrese.
       <li><a href="MU-Graduate project proposal.pdf" target="_blank">Project te
   ^
  13. Varování Řádek 314, znak 80: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
        <img src="img/home/slider/webometrics-Mashreq-university-eng.jpg" alt="" />
   ^
  14. Varování Řádek 320, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            <h2 style="color:#fff">Mashreq University ranked first among private uni
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  15. Varování Řádek 330, znak 52: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="img/home/slider/muCamp.png" alt="" />
   ^
  16. Varování Řádek 336, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            <h2 style="color:#fff">About Mashreq University</h2>
   ^
  17. Varování Řádek 346, znak 53: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="img/home/slider/mashroy.jpg" alt="" />
   ^
  18. Varování Řádek 352, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            <h2 style="color:#fff">Mashrouy Competition</h2>
   ^
  19. Varování Řádek 362, znak 51: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="img/home/slider/mu_ai.jpg" alt="" />
   ^
  20. Varování Řádek 368, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            <h2 style="color:#fff">Artificial Intelligence Program</h2>
   ^
  21. Varování Řádek 378, znak 57: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="img/home/slider/certificate.jpg" alt="" />
   ^
  22. Varování Řádek 384, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            <h2 style="color:#fff">The automated certificate Issuing System</h2>
   ^
  23. Varování Řádek 394, znak 51: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="img/home/slider/media.jpg" alt="" />
   ^
  24. Varování Řádek 400, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            <h2 style="color:#fff">Mulitimedia Program</h2>
   ^
  25. Varování Řádek 410, znak 58: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="img/home/slider/mechatronics.jpg" alt="" />
   ^
  26. Varování Řádek 416, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            <h2 style="color:#fff">mechatronics program</h2>
   ^
  27. Varování Řádek 426, znak 49: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="img/home/slider/lib.png" alt="" />
   ^
  28. Varování Řádek 432, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            <h2 style="color:#fff">MU Libarary</h2>
   ^
  29. Varování Řádek 442, znak 52: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="img/home/slider/tedxen.jpg" alt="" />
   ^
  30. Varování Řádek 448, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            <h2 style="color:#fff">Mashreq University organizes TEDxMashreqU Forum</
   ^
  31. Varování Řádek 458, znak 51: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="img/home/slider/sdcpc.png" alt="" />
   ^
  32. Varování Řádek 464, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            <h2 style="color:#fff">SdCPC</h2>
   ^
  33. Varování Řádek 501, znak 57: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img src="img/home/learn/sw.jpg" alt="" class="img-responsive" />
   ^
  34. Varování Řádek 513, znak 60: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="img/home/learn/mecha.jpg" alt="" class="img-responsive" />
   ^
  35. Varování Řádek 525, znak 60: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="img/home/learn/multi.jpg" alt="" class="img-responsive" />
   ^
  36. Varování Řádek 537, znak 60: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="img/home/learn/mu_ai.jpg" alt="" class="img-responsive" />
   ^
  37. Varování Řádek 584, znak 56: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img src="img/news/news/live-to-give.jpg" alt="">
   ^
  38. Varování Řádek 605, znak 78: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img src="img/news/news/webometrics-Mashreq-university-eng.jpg" alt="">
   ^
  39. Varování Řádek 626, znak 86: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
     <img src="img/news/news/Mashreq-university-Students-IEEE-Branch-00.jpg" alt="">
   ^
  40. Varování Řádek 659, znak 72: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   t name="college" id="college" class="sbHolder" onChange="getDepart(this.value);">
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  41. Varování Řádek 684, znak 63: kotva jménem "COURSE" již v dokumentu je.
   ut type="text" class="form-control" id="course" name="course" placeholder="Course
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  42. Varování Řádek 762, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    fadeIn paralax" data-wow-delay="100ms" style="background-image: url(img/home/par
   ^
  43. Varování Řádek 825, znak 54: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
            <img src="img/about/omer.gif" alt="" draggable="false">
   ^
  44. Varování Řádek 903, znak 108: neplatný znak " " v adrese.
   versity.ac.in/" target="_blank"><img src="img/home/Marwadi university.png" /></a>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.