• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 34 chyb a 63 varování.
  http://www.moravskapekarna.cz/  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní XHTML 1.0 Strict.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 3, znak 109: definice typu dokumentu "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" obsahuje chyby.
   C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
   ^

   Příčinou této chyby je posílání XHTML dokumentu s typem „text/html“.

   Oprava deklarace typu dokumentu nesníží přístupnost webu, ani neohrozí funkčnost, neboť všechny prohlížeče již nyní v souladu s doporučením W3C považují validovaný kód za (rozbité) HTML. Korektní deklarace pro HTML dokument vypadá takto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">

   Oficiální W3C Validátor tuto chybu neumí najít, protože nahlíží na dokument jinak, než mají nahlížet vyhovující cílová zařízení.

  2. Varování Řádek 8, znak 70: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
   ^
  3. Varování Řádek 8, znak 70: zjištěn NET zápis.
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  4. Chyba Řádek 8, znak 71: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  5. Varování Řádek 9, znak 52: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
     <meta name="keywords" content="Moravská pekárna" />
   ^
  6. Varování Řádek 9, znak 52: zjištěn NET zápis.
     <meta name="keywords" content="Moravská pekárna" />
   ^
  7. Varování Řádek 10, znak 55: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
     <meta name="description" content="Moravská pekárna" />
   ^
  8. Varování Řádek 10, znak 55: zjištěn NET zápis.
     <meta name="description" content="Moravská pekárna" />
   ^
  9. Varování Řádek 11, znak 49: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
     <meta name="author" content="Weiron Dynamics" />
   ^
  10. Varování Řádek 11, znak 49: zjištěn NET zápis.
     <meta name="author" content="Weiron Dynamics" />
   ^
  11. Varování Řádek 12, znak 47: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
     <meta name="robots" content="index, follow" />
   ^
  12. Varování Řádek 12, znak 47: zjištěn NET zápis.
     <meta name="robots" content="index, follow" />
   ^
  13. Varování Řádek 14, znak 81: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/default.css" />
   ^
  14. Varování Řádek 14, znak 81: zjištěn NET zápis.
    <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css/default.css" />
   ^
  15. Chyba Řádek 15, znak 79: nedovolená obecná entita "subset".
   com/css?family=Crete+Round:400,400italic&subset=latin,latin-ext" rel="stylesheet"
   ^

   V drtivé většině případů je na vině špatně zapsaný ampersand. Použijte místo znaku & entitu &amp; a tato chyba zmizí.

  16. Varování Řádek 15, znak 137: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   e+Round:400,400italic&subset=latin,latin-ext" rel="stylesheet" type="text/css" />
   ^
  17. Varování Řádek 15, znak 137: zjištěn NET zápis.
   e+Round:400,400italic&subset=latin,latin-ext" rel="stylesheet" type="text/css" />
   ^
  18. Varování Řádek 27, znak 8: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <body onload="load()">
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  19. Varování Řádek 71, znak 94: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   c"><img src="img/pekarna_zalozeni.png" alt="Historie - založení pekárny" /></div>
   ^
  20. Varování Řádek 71, znak 94: zjištěn NET zápis.
   c"><img src="img/pekarna_zalozeni.png" alt="Historie - založení pekárny" /></div>
   ^
  21. Varování Řádek 77, znak 92: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   pic"><img src="img/pekarna_tradice.png" alt="Historie - tradice pekárny" /></div>
   ^
  22. Varování Řádek 77, znak 92: zjištěn NET zápis.
   pic"><img src="img/pekarna_tradice.png" alt="Historie - tradice pekárny" /></div>
   ^
  23. Varování Řádek 83, znak 98: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   img src="img/pekarna_budoucnost.png" alt="Historie - budoucnost pekárny" /></div>
   ^
  24. Varování Řádek 83, znak 98: zjištěn NET zápis.
   img src="img/pekarna_budoucnost.png" alt="Historie - budoucnost pekárny" /></div>
   ^
  25. Varování Řádek 114, znak 72: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
          <img src="img/product_img.png" alt="Moravský chléb" class="pic" />
   ^
  26. Varování Řádek 114, znak 72: zjištěn NET zápis.
          <img src="img/product_img.png" alt="Moravský chléb" class="pic" />
   ^
  27. Varování Řádek 155, znak 113: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   olesterolu v krvi, napomáhá při hubnutí,<br />je prevencí při léčbě cukrovky.</p>
   ^
  28. Varování Řádek 155, znak 113: zjištěn NET zápis.
   olesterolu v krvi, napomáhá při hubnutí,<br />je prevencí při léčbě cukrovky.</p>
   ^
  29. Varování Řádek 170, znak 109: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   mů před 5000 lety staří májové. Tím,<br />že tento druh opuncie roste v lávových 
   ^
  30. Varování Řádek 170, znak 109: zjištěn NET zápis.
   mů před 5000 lety staří májové. Tím,<br />že tento druh opuncie roste v lávových 
   ^
  31. Varování Řádek 170, znak 210: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   obsahuje neobvyklé množství vláknin,<br /> minerálů, vitamínů, aminokyselin a ant
   ^
  32. Varování Řádek 170, znak 210: zjištěn NET zápis.
   obsahuje neobvyklé množství vláknin,<br /> minerálů, vitamínů, aminokyselin a ant
   ^
  33. Varování Řádek 170, znak 265: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   tamínů, aminokyselin a antioxidantů.<br />Proč přispěje k Vašemu zdraví? Prevence
   ^
  34. Varování Řádek 170, znak 265: zjištěn NET zápis.
   tamínů, aminokyselin a antioxidantů.<br />Proč přispěje k Vašemu zdraví? Prevence
   ^
  35. Varování Řádek 170, znak 361: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   , rakovině tlustého střeva, vylučuje<br /> cholesterol z krve a váže v žaludku cu
   ^
  36. Varování Řádek 170, znak 361: zjištěn NET zápis.
   , rakovině tlustého střeva, vylučuje<br /> cholesterol z krve a váže v žaludku cu
   ^
  37. Varování Řádek 208, znak 60: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
           <input type="text" id="name" name="jmeno" value="" />
   ^
  38. Varování Řádek 208, znak 60: zjištěn NET zápis.
           <input type="text" id="name" name="jmeno" value="" />
   ^
  39. Varování Řádek 213, znak 61: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
           <input type="text" id="email" name="email" value="" />
   ^
  40. Varování Řádek 213, znak 61: zjištěn NET zápis.
           <input type="text" id="email" name="email" value="" />
   ^
  41. Varování Řádek 218, znak 52: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
           <input type="text" name="predmet" value="" />
   ^
  42. Varování Řádek 218, znak 52: zjištěn NET zápis.
           <input type="text" name="predmet" value="" />
   ^
  43. Varování Řádek 232, znak 62: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
          <input type="submit" name="send" class="btn" value="" />
   ^
  44. Chyba Řádek 232, znak 62: element "INPUT" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "P", "H1", "H2", "H3", "H4", "H5", "H6", "DIV", "PRE", "ADDRESS", "FIELDSET", "INS", "DEL".
          <input type="submit" name="send" class="btn" value="" />
   ^

   Výše uvedený element sice je v definici typu dokumentu, ale není dovolen na tomto místě. Zde jsou dovolené pouze ostatní uvedené elementy a ty teprve mohou obsahovat onen problematický element. Možná tedy pomůže, pokud tento element obalíte do jednoho z vyjmenovaných… nebo jste možná někde před tím zapomněli zavřít jiný element.

   Jednou z možných (a velmi oblíbených) příčin je, že jste vložili blokový element (P nebo TABLE) do řádkového (A, SPAN nebo STRONG). To se nedělá. Další možný viník také je LI, který není uvnitř UL či OL.

  45. Varování Řádek 232, znak 62: zjištěn NET zápis.
          <input type="submit" name="send" class="btn" value="" />
   ^
  46. Chyba Řádek 232, znak 63: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
          <input type="submit" name="send" class="btn" value="" />
   ^
  47. Varování Řádek 240, znak 69: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
           <span>Frýdek – Místek, Havířov, Karviná (a okolí)</span><br />
   ^
  48. Varování Řádek 240, znak 69: zjištěn NET zápis.
           <span>Frýdek – Místek, Havířov, Karviná (a okolí)</span><br />
   ^
  49. Varování Řádek 241, znak 29: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
           Moravská pekárna<br />
   ^
  50. Varování Řádek 241, znak 29: zjištěn NET zápis.
           Moravská pekárna<br />
   ^
  51. Varování Řádek 242, znak 30: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
           Petra Cingra 1698<br />
   ^
  52. Varování Řádek 242, znak 30: zjištěn NET zápis.
           Petra Cingra 1698<br />
   ^
  53. Varování Řádek 243, znak 35: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
           738 01 Frýdek – Místek<br />
   ^
  54. Varování Řádek 243, znak 35: zjištěn NET zápis.
           738 01 Frýdek – Místek<br />
   ^
  55. Varování Řádek 244, znak 36: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
           Informace a objednávky:<br />
   ^
  56. Varování Řádek 244, znak 36: zjištěn NET zápis.
           Informace a objednávky:<br />
   ^
  57. Varování Řádek 245, znak 92: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
             <span>Tel.: (+420) 558 636 541, Mob: 734 869 631</span><br />
   ^
  58. Varování Řádek 245, znak 92: zjištěn NET zápis.
             <span>Tel.: (+420) 558 636 541, Mob: 734 869 631</span><br />
   ^
  59. Varování Řádek 247, znak 13: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
           <br /><br />
   ^
  60. Varování Řádek 247, znak 13: zjištěn NET zápis.
           <br /><br />
   ^
  61. Varování Řádek 247, znak 19: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
           <br /><br />
   ^
  62. Varování Řádek 247, znak 19: zjištěn NET zápis.
           <br /><br />
   ^
  63. Chyba Řádek 268, znak 29: nedovolený atribut "TARGET".
         Design by <a href="#" target="_blank" title="S.S.Design">S.S.Design</a><br 
   ^

   Atribut target není v dané DTD definovaný. Konsorcium jej z neznámých důvodů do Strict DTD nezařadilo. Změňte Doctype deklaraci na následující:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  64. Varování Řádek 268, znak 82: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
       Design by <a href="#" target="_blank" title="S.S.Design">S.S.Design</a><br />
   ^
  65. Varování Řádek 268, znak 82: zjištěn NET zápis.
       Design by <a href="#" target="_blank" title="S.S.Design">S.S.Design</a><br />
   ^
  66. Chyba Řádek 320, znak 36: element "STRONG" není dovolen na tomto místě.
       boxText1.innerHTML = "<strong>Moravská pekárna</strong><br><br><br><br>Petr
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  67. Chyba Řádek 320, znak 65: element "BR" není dovolen na tomto místě.
    = "<strong>Moravská pekárna</strong><br><br><br><br>Petra Cingra 1698<br /><br /
   ^
  68. Chyba Řádek 320, znak 69: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   <strong>Moravská pekárna</strong><br><br><br><br>Petra Cingra 1698<br /><br /><br
   ^
  69. Chyba Řádek 320, znak 73: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   ong>Moravská pekárna</strong><br><br><br><br>Petra Cingra 1698<br /><br /><br /><
   ^
  70. Chyba Řádek 320, znak 77: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   Moravská pekárna</strong><br><br><br><br>Petra Cingra 1698<br /><br /><br /><br /
   ^
  71. Varování Řádek 320, znak 99: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ng><br><br><br><br>Petra Cingra 1698<br /><br /><br /><br />738 01&nbsp;&nbsp;Frý
   ^
  72. Chyba Řádek 320, znak 99: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   ng><br><br><br><br>Petra Cingra 1698<br /><br /><br /><br />738 01&nbsp;&nbsp;Frý
   ^
  73. Varování Řádek 320, znak 105: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ><br><br><br>Petra Cingra 1698<br /><br /><br /><br />738 01&nbsp;&nbsp;Frýdek-Mí
   ^
  74. Chyba Řádek 320, znak 105: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   ><br><br><br>Petra Cingra 1698<br /><br /><br /><br />738 01&nbsp;&nbsp;Frýdek-Mí
   ^
  75. Varování Řádek 320, znak 111: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   br><br>Petra Cingra 1698<br /><br /><br /><br />738 01&nbsp;&nbsp;Frýdek-Místek<b
   ^
  76. Chyba Řádek 320, znak 111: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   br><br>Petra Cingra 1698<br /><br /><br /><br />738 01&nbsp;&nbsp;Frýdek-Místek<b
   ^
  77. Varování Řádek 320, znak 117: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   >Petra Cingra 1698<br /><br /><br /><br />738 01&nbsp;&nbsp;Frýdek-Místek<br><br>
   ^
  78. Chyba Řádek 320, znak 117: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   >Petra Cingra 1698<br /><br /><br /><br />738 01&nbsp;&nbsp;Frýdek-Místek<br><br>
   ^
  79. Chyba Řádek 320, znak 153: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   <br />738 01&nbsp;&nbsp;Frýdek-Místek<br><br><br><br><br><br><a style='color:#272
   ^
  80. Chyba Řádek 320, znak 157: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   />738 01&nbsp;&nbsp;Frýdek-Místek<br><br><br><br><br><br><a style='color:#272420;
   ^
  81. Chyba Řádek 320, znak 161: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   8 01&nbsp;&nbsp;Frýdek-Místek<br><br><br><br><br><br><a style='color:#272420; fon
   ^
  82. Chyba Řádek 320, znak 165: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   &nbsp;&nbsp;Frýdek-Místek<br><br><br><br><br><br><a style='color:#272420; font-si
   ^
  83. Chyba Řádek 320, znak 169: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   p;&nbsp;Frýdek-Místek<br><br><br><br><br><br><a style='color:#272420; font-size:1
   ^
  84. Chyba Řádek 320, znak 173: element "BR" není dovolen na tomto místě.
   bsp;Frýdek-Místek<br><br><br><br><br><br><a style='color:#272420; font-size:12px;
   ^
  85. Chyba Řádek 320, znak 320: nedovolená obecná entita "hl".
   y+1,+Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek-M%C3%ADstek&hl=cs&ie=UTF8&ll=49.677209,18.34146&spn=
   ^
  86. Chyba Řádek 320, znak 326: nedovolená obecná entita "ie".
   r%C3%BDdek-M%C3%ADstek-M%C3%ADstek&hl=cs&ie=UTF8&ll=49.677209,18.34146&spn=0.0078
   ^
  87. Chyba Řádek 320, znak 334: nedovolená obecná entita "ll".
   ek-M%C3%ADstek-M%C3%ADstek&hl=cs&ie=UTF8&ll=49.677209,18.34146&spn=0.007803,0.021
   ^
  88. Chyba Řádek 320, znak 356: nedovolená obecná entita "spn".
   stek&hl=cs&ie=UTF8&ll=49.677209,18.34146&spn=0.007803,0.021136&sll=49.930008,15.3
   ^
  89. Chyba Řádek 320, znak 378: nedovolená obecná entita "sll".
   49.677209,18.34146&spn=0.007803,0.021136&sll=49.930008,15.369873&sspn=3.974877,10
   ^
  90. Chyba Řádek 320, znak 402: nedovolená obecná entita "sspn".
   .007803,0.021136&sll=49.930008,15.369873&sspn=3.974877,10.821533&oq=n%C3%A1m%C4%9
   ^
  91. Chyba Řádek 320, znak 426: nedovolená obecná entita "oq".
   930008,15.369873&sspn=3.974877,10.821533&oq=n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD+Svobody+1,+Fr&
   ^
  92. Chyba Řádek 320, znak 466: nedovolená obecná entita "brcurrent".
   &oq=n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD+Svobody+1,+Fr&brcurrent=5,0,0&hnear=n%C3%A1m%C4%9Bst%C
   ^
  93. Chyba Řádek 320, znak 482: nedovolená obecná entita "hnear".
   9Bst%C3%AD+Svobody+1,+Fr&brcurrent=5,0,0&hnear=n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD+Svobody+1,+
   ^
  94. Chyba Řádek 320, znak 565: nedovolená obecná entita "t".
   8+01+Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek-M%C3%ADstek&t=m&z=16&iwloc=r3' target='_blank'>Zobra
   ^
  95. Chyba Řádek 320, znak 569: nedovolená obecná entita "z".
   +Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek-M%C3%ADstek&t=m&z=16&iwloc=r3' target='_blank'>Zobrazit 
   ^
  96. Chyba Řádek 320, znak 574: nedovolená obecná entita "iwloc".
   3%BDdek-M%C3%ADstek-M%C3%ADstek&t=m&z=16&iwloc=r3' target='_blank'>Zobrazit na Go
   ^
  97. Chyba Řádek 320, znak 600: element "A" není dovolen na tomto místě.
   ek-M%C3%ADstek&t=m&z=16&iwloc=r3' target='_blank'>Zobrazit na Google mapách</a>";
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.