• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 14 chyb a 29 varování.
  https://ogalalachimoi.de/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 16: This document appears to be written in German but the "html" start tag has "lang="en-US"". Consider using "lang="de"" (or variant) instead..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Chyba Řádek 13, znak 9: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
       <meta itemprop="name" content="ogala lachimoi" />
   ^
  3. Chyba Řádek 14, znak 5: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
     <meta itemprop="url" content="https://ogalalachimoi.de" />
   ^
  4. Varování Řádek 16, znak 2: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">document.documentElement.className = document.doc
   ^
  5. Varování Řádek 35, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 39, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  7. Varování Řádek 56, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='stylesheet-inline-css' type='text/css'>
   ^
  8. Varování Řádek 76, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://ogalalachimoi.de/wp-includes/js/jquer
   ^
  9. Varování Řádek 77, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://ogalalachimoi.de/wp-includes/js/jquer
   ^
  10. Varování Řádek 78, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://ogalalachimoi.de/wp-content/plugins/w
   ^
  11. Varování Řádek 79, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='customscript-js-extra'>
   ^
  12. Varování Řádek 84, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://ogalalachimoi.de/wp-content/themes/mt
   ^
  13. Varování Řádek 88, znak 13: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
         <style type="text/css">
   ^
  14. Chyba Řádek 105, znak 19: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "//fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:700|Merriweather:normal|Montserrat:normal&subset=latin".
         <link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:700|Merriwea
   ^
  15. Varování Řádek 106, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  16. Varování Řádek 126, znak 3: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
     <header class="main-header" role="banner" itemscope itemtype="http://schema.org
   ^
  17. Varování Řádek 136, znak 9: The first occurrence of ID "navigation" was here..
           <nav id="navigation" class="clearfix">
   ^
  18. Varování Řádek 148, znak 17: The first occurrence of ID "searchform" was here..
             <form method="get" id="searchform" class="search-form" action="ht
   ^
  19. Chyba Řádek 148, znak 106: atribut "_lpchecked" není dovolen na elementu "form".
   searchform" class="search-form" action="https://ogalalachimoi.de" _lpchecked="1">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  20. Varování Řádek 150, znak 3: The first occurrence of ID "s" was here..
     <input type="text" name="s" id="s" value="" placeholder="Search the site" />
   ^
  21. Varování Řádek 151, znak 3: The first occurrence of ID "search-image" was here..
     <input id="search-image" class="sbutton" type="submit" value="" />
   ^
  22. Varování Řádek 164, znak 7: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
       <aside id="" class="sidebar c-4-12 sidebar-left" role="complementary" items
   ^
  23. Chyba Řádek 164, znak 14: atribut "id" elementu "aside": An ID must not be the empty string má nedovolenou hodnotu "".
       <aside id="" class="sidebar c-4-12 sidebar-left" role="complementary" items
   ^
  24. Chyba Řádek 166, znak 9: Duplicate ID "navigation"..
         <nav id="navigation" class="mobile-menu-wrapper">
   ^
  25. Varování Řádek 377, znak 6: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
       <aside class="sidebar c-4-12" role="complementary" itemscope itemtype="http:
   ^
  26. Chyba Řádek 382, znak 7: Duplicate ID "searchform"..
         <form method="get" id="searchform" class="search-form" action="https://ogal
   ^
  27. Chyba Řádek 382, znak 96: atribut "_lpchecked" není dovolen na elementu "form".
   searchform" class="search-form" action="https://ogalalachimoi.de" _lpchecked="1">
   ^
  28. Chyba Řádek 384, znak 3: Duplicate ID "s"..
     <input type="text" name="s" id="s" value="" placeholder="Search the site" />
   ^
  29. Chyba Řádek 385, znak 3: Duplicate ID "search-image"..
     <input id="search-image" class="sbutton" type="submit" value="" />
   ^
  30. Varování Řádek 676, znak 12: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
         <footer class="footer clearfix" role="contentinfo" itemscope itemtype=
   ^
  31. Chyba Řádek 693, znak 100: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   tops"><a href="https://ogalalachimoi.de/terms-of-use/">Terms of Use</a>&nbsp&nbsp
   ^
  32. Chyba Řádek 693, znak 105: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   tops"><a href="https://ogalalachimoi.de/terms-of-use/">Terms of Use</a>&nbsp&nbsp 
   ^
  33. Chyba Řádek 694, znak 67: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   <a href="https://ogalalachimoi.de/disclaimer/">Disclaimer</a>&nbsp&nbsp
   ^
  34. Chyba Řádek 694, znak 72: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   <a href="https://ogalalachimoi.de/disclaimer/">Disclaimer</a>&nbsp&nbsp 
   ^
  35. Varování Řádek 706, znak 5: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type='text/javascript' id='owl-carousel-js-extra'>
   ^
  36. Varování Řádek 711, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://ogalalachimoi.de/wp-content/themes/mt
   ^
  37. Varování Řádek 712, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://ogalalachimoi.de/wp-content/plugins/w
   ^
  38. Varování Řádek 713, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://ogalalachimoi.de/wp-includes/js/under
   ^
  39. Varování Řádek 714, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='wp-util-js-extra'>
   ^
  40. Varování Řádek 719, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://ogalalachimoi.de/wp-includes/js/wp-ut
   ^
  41. Varování Řádek 720, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='wp_review-js-js-extra'>
   ^
  42. Varování Řádek 725, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://ogalalachimoi.de/wp-content/plugins/w
   ^
  43. Varování Řádek 726, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://ogalalachimoi.de/wp-includes/js/wp-em
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.