• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 2 chyby a 9 varování.
  http://playnowonlinecasino.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Chyba Řádek 3, znak 20: The "profile" attribute on the "head" element is obsolete. To declare which "meta" terms are used in the document, instead register the names as meta extensions. To trigger specific UA behaviors, use a "link" element instead..
   <html lang="en-US"> 
   ^
  3. Varování Řádek 8, znak 3: Consider avoiding viewport values that prevent users from resizing documents..
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-s
   ^
  4. Varování Řádek 14, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  5. Varování Řádek 18, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  6. Varování Řádek 35, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://playnowonlinecasino.com/wp-includes/js
   ^
  7. Varování Řádek 36, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://playnowonlinecasino.com/wp-includes/js
   ^
  8. Varování Řádek 48, znak 22: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <!--Customizer CSS--><style type="text/css"></style><!--/Customizer CSS-->  <styl
   ^
  9. Varování Řádek 48, znak 77: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   xt/css"></style><!--/Customizer CSS-->  <style type="text/css" id="wp-custom-css"
   ^
  10. Chyba Řádek 127, znak 382: atribut "target" není dovolen na elementu "img".
   info find your new online casinos now." target="_blank" />Want to get some freesp
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  11. Varování Řádek 1130, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://playnowonlinecasino.com/wp-content/the
   ^
  12. Varování Řádek 1131, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://playnowonlinecasino.com/wp-includes/js
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.