• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 2 chyby a 2 varování.
  https://rajainfo.my.id/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 16: This document appears to be written in Indonesian but the "html" start tag has "lang="en-US"". Consider using "lang="id"" (or variant) instead..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Chyba Řádek 30, znak 50: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "//fonts.googleapis.com/css?family=Work+Sans:100,200,300,regular,500,600,700,800,900|Satisfy:regular".
   l='stylesheet' id='generate-fonts-css' href='//fonts.googleapis.com/css?family=W
   ^
  3. Varování Řádek 103, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://api.sosiago.id/js/tracking.js"></scri
   ^
  4. Chyba Řádek 376, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <style id='lsi-style-inline-css'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.