• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 10 chyb a 14 varování.
  https://rajatv.my.id/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 16: This document appears to be written in Indonesian but the "html" start tag has "lang="en-US"". Consider using "lang="id"" (or variant) instead..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Chyba Řádek 31, znak 50: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "//fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,100italic,300,300italic,regular,italic,700,700italic,900,900italic|Playfair+Display:regular,italic,700,700italic,900,900italic".
   l='stylesheet' id='generate-fonts-css' href='//fonts.googleapis.com/css?family=L
   ^
  3. Chyba Řádek 106, znak 35: CSS: "filter": "hue-rotation(90deg)" is not a "filter" value..
       filter: hue-rotation(90deg);
   ^
  4. Chyba Řádek 393, znak 7: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
         <style>.wp-show-posts-columns#wpsp-961 {margin-left: -2em; }.wp-show-posts-
   ^
  5. Varování Řádek 393, znak 151: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   ts-inner {margin: 0 0 2em 2em; }</style><section id="wpsp-961" class=" wp-show-po
   ^
  6. Varování Řádek 444, znak 1: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <article id="post-1282" class="post-1282 page type-page status-publish infinite-s
   ^
  7. Chyba Řádek 448, znak 7: element "style" nesmí být potomkem elementu "p" v tomto kontextu.
      <p><style>.wp-show-posts-columns#wpsp-1275 {margin-left: -2em; }.wp-show-posts
   ^
  8. Varování Řádek 448, znak 153: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   ts-inner {margin: 0 0 2em 2em; }</style><section id="wpsp-1275" class=" wp-show-p
   ^
  9. Chyba Řádek 492, znak 146: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   lear"></div></section><!-- .wp-show-posts --><!-- using the Standard List --></p>
   ^
  10. Chyba Řádek 495, znak 25: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <div class="wpsp-align"><style>.wp-show-posts-columns#wpsp-1279 {margin-left: -2e
   ^
  11. Varování Řádek 495, znak 171: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   ts-inner {margin: 0 0 2em 2em; }</style><section id="wpsp-1279" class=" wp-show-p
   ^
  12. Chyba Řádek 517, znak 24: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <div class="wpsp-card"><style>.wp-show-posts-columns#wpsp-1471 {margin-left: -2em
   ^
  13. Varování Řádek 517, znak 170: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   ts-inner {margin: 0 0 2em 2em; }</style><section id="wpsp-1471" class=" wp-show-p
   ^
  14. Chyba Řádek 544, znak 202: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   v class="textwidget custom-html-widget"><style>.wp-show-posts-columns#wpsp-1207 {
   ^
  15. Varování Řádek 544, znak 348: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   ts-inner {margin: 0 0 2em 2em; }</style><section id="wpsp-1207" class=" wp-show-p
   ^
  16. Chyba Řádek 564, znak 158: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   v class="textwidget custom-html-widget"><style>.wp-show-posts-columns#wpsp-1498 {
   ^
  17. Varování Řádek 564, znak 304: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   ts-inner {margin: 0 0 2em 2em; }</style><section id="wpsp-1498" class=" wp-show-p
   ^
  18. Varování Řádek 564, znak 360: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   p-1498" class=" wp-show-posts" style=""><article class=" wp-show-posts-single wps
   ^
  19. Varování Řádek 568, znak 81: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <div class="wpsp-clear"></div></article><article class=" wp-show-posts-single wps
   ^
  20. Varování Řádek 572, znak 81: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <div class="wpsp-clear"></div></article><article class=" wp-show-posts-single wps
   ^
  21. Varování Řádek 576, znak 81: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <div class="wpsp-clear"></div></article><article class=" wp-show-posts-single wps
   ^
  22. Varování Řádek 580, znak 81: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <div class="wpsp-clear"></div></article><article class=" wp-show-posts-single wps
   ^
  23. Varování Řádek 584, znak 81: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   <div class="wpsp-clear"></div></article><article class=" wp-show-posts-single wps
   ^
  24. Chyba Řádek 660, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <style id='lsi-style-inline-css'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.