• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 6 chyb a 19 varování.
  https://remarkmart.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Chyba Řádek 40, znak 2: A document must not include more than one "meta" element with its "name" attribute set to the value "description"..
    <meta name="description" content="Creativity Never End." />
   ^
  3. Varování Řádek 59, znak 8: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
          <script src="//www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-169844118-1" type="
   ^
  4. Varování Řádek 60, znak 4: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      <script type="text/javascript" data-cfasync="false">
   ^
  5. Varování Řádek 219, znak 5: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
       <script type="text/javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 223, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  7. Varování Řádek 239, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='monsterinsights-frontend-script-js-extra'>
   ^
  8. Varování Řádek 244, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://remarkmart.com/wp-content/plugins/goo
   ^
  9. Varování Řádek 245, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://remarkmart.com/wp-includes/js/jquery/
   ^
  10. Varování Řádek 246, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://remarkmart.com/wp-includes/js/jquery/
   ^
  11. Chyba Řádek 319, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta name="google-site-verification" content="E9q5GdtMYrQurojqwOLUr7-ty7wJm9iyfE
   ^
  12. Chyba Řádek 319, znak 7: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta name="google-site-verification" content="E9q5GdtMYrQurojqwOLUr7-ty7wJm9iyfE
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  13. Varování Řádek 323, znak 3: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
     <section class="topbar topbar-style-2 hidden-xs hidden-xs">
   ^
  14. Varování Řádek 403, znak 11: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
             <aside id="sidebar" class="sidebar" role="complementary" itemscope="ite
   ^
  15. Chyba Řádek 462, znak 5: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
       <a href="https://remarkmart.com/" itemprop="url" rel="home">
   ^
  16. Chyba Řádek 560, znak 13: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
           <a alt="Windows 10 activator key" title="How can you very easily activat
   ^
  17. Chyba Řádek 583, znak 13: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
           <a alt="Windows 10 activator key" title="What are the top advantages of 
   ^
  18. Varování Řádek 801, znak 8: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
          <aside id="sidebar-primary-sidebar" class="sidebar" role="complementary" a
   ^
  19. Varování Řádek 826, znak 8: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
          <aside id="sidebar-footer-1" class="sidebar" role="complementary" aria-lab
   ^
  20. Varování Řádek 828, znak 3: Empty heading..
     <h4 class="about-title">
   ^
  21. Varování Řádek 839, znak 8: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
          <aside id="sidebar-footer-2" class="sidebar" role="complementary" aria-lab
   ^
  22. Varování Řádek 853, znak 8: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
          <aside id="sidebar-footer-3" class="sidebar" role="complementary" aria-lab
   ^
  23. Varování Řádek 915, znak 58: Document uses the Unicode Private Use Area(s), which should not be used in publicly exchanged documents. (Charmod C073).
          <input type="submit" class="search-submit" value="">
   ^
  24. Varování Řádek 1012, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type='text/javascript' src='https://remarkmart.com/wp-includes/js/wp-em
   ^
  25. Varování Řádek 1013, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://remarkmart.com/wp-content/plugins/bet
   ^
  26. Varování Řádek 1014, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' async="async" src='https://remarkmart.com/wp-conte
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.