• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 4 chyby a 20 varování.
  http://www.salto-almelo.nl/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Varování Řádek 39, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  3. Varování Řádek 43, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  4. Varování Řádek 65, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-includes/js/jqu
   ^
  5. Varování Řádek 66, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-includes/js/jqu
   ^
  6. Varování Řádek 67, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-content/themes/
   ^
  7. Varování Řádek 68, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-content/themes/
   ^
  8. Varování Řádek 69, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-content/themes/
   ^
  9. Varování Řádek 70, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-content/themes/
   ^
  10. Varování Řádek 71, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-content/themes/
   ^
  11. Varování Řádek 72, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-content/themes/
   ^
  12. Varování Řádek 73, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-content/themes/
   ^
  13. Varování Řádek 74, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-content/themes/
   ^
  14. Varování Řádek 75, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-content/themes/
   ^
  15. Varování Řádek 76, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-content/themes/
   ^
  16. Varování Řádek 83, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  17. Chyba Řádek 139, znak 37: CSS: "background-color": Parse Error..
   .home6_section_area{background-color:;}
   ^
  18. Chyba Řádek 151, znak 37: CSS: "background-color": Parse Error..
   .home9_section_area{background-color:;}
   ^
  19. Chyba Řádek 515, znak 311: element "div" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
             <div class="right"><span class="sintp"><div class="social-icons">
   ^
  20. Chyba Řádek 533, znak 179: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   and" href="http://www.salto-almelo.nl/"><img src="https://www.salto-almelo.nl/wp-
   ^
  21. Varování Řádek 578, znak 25: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
               <section id="home_slider">
   ^
  22. Varování Řádek 779, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  23. Varování Řádek 801, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-includes/js/hov
   ^
  24. Varování Řádek 802, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-includes/js/com
   ^
  25. Varování Řádek 803, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.salto-almelo.nl/wp-includes/js/wp-
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.