• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 32 chyb a 11 varování.
  https://www.sanvitolocaposhuttle.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 10, znak 25: No space between attributes..
    <meta property="og:url"content="https://sanvitolocaposhuttle.com/">
   ^
  2. Varování Řádek 12, znak 2: Attribute "<meta" is not serializable as XML 1.0..
    <meta property="og:image" content="images/logo.png"
   ^
  3. Chyba Řádek 13, znak 2: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
    <meta property="og:image:width" content="1200"/>
   ^
  4. Chyba Řádek 13, znak 2: atribut "<meta" není dovolen na elementu "meta".
    <meta property="og:image:width" content="1200"/>
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  5. Chyba Řádek 13, znak 16: duplicitní atribut "property".
    <meta property="og:image:width" content="1200"/>
   ^
  6. Chyba Řádek 13, znak 41: duplicitní atribut "content".
    <meta property="og:image:width" content="1200"/>
   ^
  7. Varování Řádek 18, znak 2: Attribute "twitter:card"" is not serializable as XML 1.0..
    <meta property="twitter:image/https://twitter.com/sanvitolocapos1/photo>
   ^
  8. Chyba Řádek 18, znak 8: atribut "property" elementu "meta": Illegal character in scheme data: ">" is not allowed. The string "<meta" is not an absolute URL má nedovolenou hodnotu "twitter:image/https://twitter.com/sanvitolocapos1/photo> <meta name=".
    <meta property="twitter:image/https://twitter.com/sanvitolocapos1/photo>
   ^
  9. Chyba Řádek 19, znak 14: No space between attributes..
    <meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
   ^
  10. Chyba Řádek 19, znak 14: atribut "twitter:card"" není dovolen na elementu "meta".
    <meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
   ^
  11. Chyba Řádek 19, znak 26: Quote """ in attribute name. Probable cause: Matching quote missing somewhere earlier..
    <meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
   ^
  12. Chyba Řádek 32, znak 8: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,500,600,700|Montserrat:400,700".
    <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,500,600,700|Mont
   ^
  13. Varování Řádek 86, znak 1: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   <header class="header" role="banner">
   ^
  14. Varování Řádek 95, znak 3: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
     <nav role="navigation" class="main-nav">
   ^
  15. Varování Řádek 107, znak 1: The "main" role is unnecessary for element "main"..
   <main class="main" role="main">
   ^
  16. Chyba Řádek 107, znak 1: neuzavřený element "main".
   <main class="main" role="main">
   ^
  17. Chyba Řádek 128, znak 375: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   ermo Aeroporto. Bus Navetta in partenza e in arrivo ogni ora su prenotazione.</p>
   ^
  18. Chyba Řádek 129, znak 1: element "h7" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <h7>SAN VITO LO CAPO SHUTTLE: bus navetta Palermo Aeroporto San Vito lo Capo : un
   ^
  19. Chyba Řádek 131, znak 1: element "h8" nesmí být potomkem elementu "p" v tomto kontextu.
   <h8>SAN VITO LO CAPO SHUTTLE: transfer bus navetta Palermo Aeroporto San Vito lo 
   ^
  20. Chyba Řádek 132, znak 593: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   zano escursioni in bus navetta da San Vito lo Capo per altre localit&agrave;.</p>
   ^
  21. Chyba Řádek 135, znak 1: element "h8" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <h8>SAN VITO LO CAPO SHUTTLE: transfer bus navetta Palermo Aeroporto San Vito lo 
   ^
  22. Chyba Řádek 137, znak 1: element "h8" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <h8>SAN VITO LO CAPO SHUTTLE: bus navetta Palermo Aeroporto San Vito lo Capo, ser
   ^
  23. Chyba Řádek 149, znak 236: Row 2 of a row group established by a "tbody" element has no cells beginning on it..
   .30</th><th>17.30</th><th>18.30</th><th>19.30</th><th>20.30<th><tr></table></div>
   ^
  24. Varování Řádek 149, znak 236: A table row was 0 columns wide, which is less than the column count established by the first row (13)..
   .30</th><th>17.30</th><th>18.30</th><th>19.30</th><th>20.30<th><tr></table></div>
   ^
  25. Varování Řádek 174, znak 3: The "form" role is unnecessary for element "form"..
     <form role="form" action="/trapani-san-vito-lo-capo" id="moduloprenotazione" me
   ^
  26. Chyba Řádek 189, znak 95: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   pleft" title="inverti partenza e destinazione" alt="Trapani Shuttle"></a></label>
   ^
  27. Chyba Řádek 191, znak 7: The first child "option" element of a "select" element with a "required" attribute, and without a "multiple" attribute, and without a "size" attribute whose value is greater than "1", must have either an empty "value" attribute, or must have no text content. Consider either adding a placeholder option label, or adding a "size" attribute with a value equal to the number of "option" elements..
         <option value="30" selected>San Vito Lo Capo</option>
   ^
  28. Varování Řádek 237, znak 18: nalezen bludný BOM.
   <!-- //Search -->·<!-- Services iconic -->
   ^

   Znak Byte-Order Mark bývá na začátku dokumentů užívajících kódování Unicode a neměl by se nacházet nikde jinde. Některé prohlížeče jej vnímají jako neznámý znak a pokouší se ho vykreslit, což může způsobit problémy se zobrazením stránky. Z pohledu validátoru je BOM znak jako každý jiný, takže jeho přítomnost na nesprávném místě může vyvolat záhadnou chybu.

   Tato závada většinou vzniká při spojování souborů psaných v UTF-8 serverovou technologií, která pro toto kódování nemá nativní podporu (typicky PHP).

  29. Varování Řádek 294, znak 1: nalezen bludný BOM.
   ·<!-- Footer -->
   ^
  30. Varování Řádek 295, znak 1: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
   <footer class="footer granata" role="contentinfo">
   ^
  31. Chyba Řádek 310, znak 81: atribut "href" elementu "a": Illegal character in scheme data: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "tel:+39 0923 27150".
   "icon icon-themeenergy_call"></span> <a href="tel:+39 0923 27150" alt="Trapani Sh
   ^
  32. Chyba Řádek 310, znak 107: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   call"></span> <a href="tel:+39 0923 27150" alt="Trapani Shuttle" title="sede">+39
   ^
  33. Chyba Řádek 312, znak 81: atribut "href" elementu "a": Illegal character in scheme data: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "tel:+39 339 6976139".
   "icon icon-themeenergy_call"></span> <a href="tel:+39 339 6976139" alt="Trapani S
   ^
  34. Chyba Řádek 312, znak 108: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   "></span> <a href="tel:+39 339 6976139" alt="Trapani Shuttle" title="mobile info 
   ^
  35. Varování Řádek 318, znak 4: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
      <article class="one-fourth">
   ^
  36. Chyba Řádek 319, znak 81: atribut "href" elementu "a": Illegal character in scheme data: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "tel:+39 0923 593053".
   "icon icon-themeenergy_call"></span> <a href="tel:+39 0923 593053" alt="Trapani S
   ^
  37. Chyba Řádek 319, znak 108: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   "></span> <a href="tel:+39 0923 593053" alt="Trapani Shuttle" title="ufficio">+39
   ^
  38. Chyba Řádek 322, znak 46: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
     href="mailto:info@trapanishuttle.com" alt="Trapani Shuttle" title="posta elettr
   ^
  39. Chyba Řádek 325, znak 105: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   tle-2052092328223213/" title="facebook" alt="San Vito lo Capo Shuttle"><i class="
   ^
  40. Chyba Řádek 326, znak 72: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   er.com/sanvitolocapos1" title="twitter" alt="San Vito lo Capo Shuttle"><i class="
   ^
  41. Chyba Řádek 333, znak 45: zbloudilá ukončovací značka "a".
      <p>Copyright &copy; 2017, Trapani Shuttle</a> | P. IVA 02343170813 </p>
   ^
  42. Chyba Řádek 353, znak 1: Element "script" must not have attribute "defer" unless attribute "src" is also specified..
   <script type="application/ld+json" defer>
   ^
  43. Chyba Řádek 378, znak 1: End tag for "body" seen, but there were unclosed elements..
   </body>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.