• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 17 chyb a 4 varování.
  http://takashimura.id/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 17: This document appears to be written in Indonesian but the "html" start tag has "lang="en-US"". Consider using "lang="id"" (or variant) instead..
    <!doctype html><html lang="en-US" class="no-js"><head><meta charset="UTF-8"><lin
   ^
  2. Varování Řádek 1, znak 631: Consider avoiding viewport values that prevent users from resizing documents..
   ages/favicon.png" type="image/x-icon" /><meta name="viewport" content="width=devi
   ^
  3. Varování Řádek 5, znak 2362: The "button" role is unnecessary for element "button"..
    name="s" placeholder="Kata Pencarian"> <button type="submit" role="button"><span
   ^
  4. Chyba Řádek 5, znak 2699: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
   "><div id="slider" class="owl-carousel"><div align="center"><a href="#" target="b
   ^
  5. Chyba Řádek 5, znak 2746: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ign="center"><a href="#" target="blank"><img src="https://takashimura.id/wp-conte
   ^
  6. Chyba Řádek 5, znak 2823: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
   ontent/uploads/2021/04/1.jpg"></a></div><div align="center"><a href="#" target="b
   ^
  7. Chyba Řádek 5, znak 2870: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ign="center"><a href="#" target="blank"><img src="https://takashimura.id/wp-conte
   ^
  8. Chyba Řádek 5, znak 2947: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
   ontent/uploads/2021/04/2.jpg"></a></div><div align="center"><a href="#" target="b
   ^
  9. Chyba Řádek 5, znak 2994: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ign="center"><a href="#" target="blank"><img src="https://takashimura.id/wp-conte
   ^
  10. Chyba Řádek 6, znak 768: element "div" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
   i kami dalam melaksanakan pekerjaan</li><div class="jeda"></div><li><h2><span cla
   ^
  11. Chyba Řádek 6, znak 1156: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   : both"></div></div><div class="about"> <img width="300" height="auto"src="https:
   ^
  12. Chyba Řádek 6, znak 1173: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "a" instead má nedovolenou hodnotu "auto".
   iv><div class="about"> <img width="300" height="auto"src="https://takashimura.id/
   ^
  13. Chyba Řádek 6, znak 1186: No space between attributes..
   ="about"> <img width="300" height="auto"src="https://takashimura.id/wp-content/up
   ^
  14. Chyba Řádek 7, znak 6947: The "center" element is obsolete. Use CSS instead..
   /p></div><div style="clear: both"></div><center>* Lihat pada kategori lainnya <a 
   ^
  15. Chyba Řádek 7, znak 7017: The element "button" must not appear as a descendant of the "a" element..
   lainnya <a href="#kategori" class="pop"><button>Pilih Kategori</button></a> <a hr
   ^
  16. Chyba Řádek 7, znak 7091: The element "button" must not appear as a descendant of the "a" element..
   > <a href="https://takashimura.id/blog"><button>Blog Takashimura.id</button></a><
   ^
  17. Chyba Řádek 7, znak 7401: The "center" element is obsolete. Use CSS instead..
   ahkan hubungi customer service kami<br/><center><a href="#kontak-kami" class="pop
   ^
  18. Chyba Řádek 7, znak 7444: The element "button" must not appear as a descendant of the "a" element..
   nter><a href="#kontak-kami" class="pop"><button><span class="icons">q</span> Hubu
   ^
  19. Chyba Řádek 7, znak 7515: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   span> Hubungi Kami</button></a></center></p><div style="clear: both"></div></div>
   ^
  20. Chyba Řádek 7, znak 9460: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
   l: faisalrizalsolo20@gmail.com</li></ul></p></div><div id="kategori" class="popup
   ^
  21. Varování Řádek 11, znak 504: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   MELALUI WHATSAPP</span> </a></div></div><script type='text/javascript' id='kk-sta
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.