• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 2 chyby a 2 varování.
  https://terberita.my.id/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 31, znak 50: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "//fonts.googleapis.com/css?family=Audiowide:regular|PT+Sans+Narrow:regular,700".
   l='stylesheet' id='generate-fonts-css' href='//fonts.googleapis.com/css?family=A
   ^
  2. Varování Řádek 123, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://api.sosiago.id/js/tracking.js"></scri
   ^
  3. Chyba Řádek 150, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.wp-show-posts-columns#wpsp-33 {margin-left: -2em; }.wp-show-posts-columns
   ^
  4. Varování Řádek 150, znak 143: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   ts-inner {margin: 0 0 2em 2em; }</style><section id="wpsp-33" class=" wp-show-pos
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.