• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 41 chyb a 24 varování.
  http://www.thelawofattractionisreal.com/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  windows-1252  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní, chybí deklarace.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  2. Varování Řádek 7, znak 60: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
   ^
  3. Varování Řádek 7, znak 60: zjištěn NET zápis.
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  4. Chyba Řádek 7, znak 61: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  5. Varování Řádek 8, znak 75: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" />
   ^
  6. Varování Řádek 8, znak 75: zjištěn NET zápis.
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" />
   ^
  7. Varování Řádek 15, znak 150: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   /7/1608/1174/2009916142834/www.movietickets.com/style/print.css" media="print" />
   ^
  8. Varování Řádek 15, znak 150: zjištěn NET zápis.
   /7/1608/1174/2009916142834/www.movietickets.com/style/print.css" media="print" />
   ^
  9. Chyba Řádek 17, znak 7: element "TITLE" není dovolen na tomto místě.
   <title>Get Out Of BODacious: The Game</title>
   ^

   Element <title> smí být v dokumentu jen jednou a musí se nacházet uvnitř elementu <head>.

  10. Chyba Řádek 18, znak 57: element "META" není dovolen na tomto místě.
   <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  11. Chyba Řádek 19, znak 56: element "META" není dovolen na tomto místě.
   <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
   ^
  12. Chyba Řádek 21, znak 7: element "TITLE" není dovolen na tomto místě.
   <title>Getthesecretstoo</title>
   ^
  13. Chyba Řádek 22, znak 23: element "STYLE" není dovolen na tomto místě.
   <style type="text/css">
   ^

   Element <style> je dovoleno dávat pouze do <head>, nikoliv do <body>. Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu.

  14. Chyba Řádek 25, znak 74: element "META" není dovolen na tomto místě.
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
   ^
  15. Chyba Řádek 26, znak 23: "FPROLLOVERSTYLE" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   <style fprolloverstyle>A:hover {color: #FF0000; font-family: Arial; text-decorati
   ^
  16. Chyba Řádek 26, znak 23: povinný atribut "TYPE" elementu "STYLE" není uveden.
   <style fprolloverstyle>A:hover {color: #FF0000; font-family: Arial; text-decorati
   ^

   Tento atribut určuje použitý stylovací jazyk. Užíváte-li CSS, měli byste u elementu <style> uvést atribut type="text/css".

  17. Chyba Řádek 26, znak 23: element "STYLE" není dovolen na tomto místě.
   <style fprolloverstyle>A:hover {color: #FF0000; font-family: Arial; text-decorati
   ^
  18. Chyba Řádek 28, znak 7: ukončovací značka pro element "HEAD", který není otevřen.
   </head>
   ^

   Nejčastější příčinou této chyby je nadbytečné lomítko (tedy NET zápis) v hlavičce.

   Podle HTML specifikace lomítko v <meta/> či <link/> ukončí značku a většítko za ním je už bráno jako „znaková data“. Kvůli znakovým datům se <head> sám ukončí (má nepovinnou ukončovací značku) a začne <body> (má nepovinnou počáteční značku). Validátor si tedy stěžuje na to, že máte </head> uvnitř <body>. Po této chybové hlášce obvykle následuje „element "BODY" není dovolen na tomto místě“ — příčina je stejná.

   Odstraníte-li zbytečná lomítka ze značek v hlavičce, obě chyby zmizí.

  19. Chyba Řádek 29, znak 25: nedovolený atribut "LEFTMARGIN".
   <body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight
   ^

   Použijte raději CSS vlastnost margin.

  20. Chyba Řádek 29, znak 40: nedovolený atribut "TOPMARGIN".
   <body bgcolor="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight
   ^
  21. Chyba Řádek 29, znak 54: nedovolený atribut "MARGINWIDTH".
   ="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" link="#F
   ^
  22. Chyba Řádek 29, znak 70: nedovolený atribut "MARGINHEIGHT".
   argin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" link="#FF0000" vlink="#F
   ^
  23. Chyba Řádek 29, znak 133: element "BODY" není dovolen na tomto místě.
    marginwidth="0" marginheight="0" link="#FF0000" vlink="#FF0000" alink="#FF0000">
   ^
  24. Chyba Řádek 34, znak 6: element "HTML" není dovolen na tomto místě.
   <html>
   ^
  25. Chyba Řádek 35, znak 15: hodnota atributu musí být v uvozovkách, pokud obsahuje i jiné než jmenné znaky.
   <body bgcolor=#000000 text=#FFFFFF link=#0000C8
   ^

   Použili jste znak, který není považován za jmenný znak (což většinou bývá písmenko). Při použití těchto znaků uvnitř atributů je nutné uzavřít hodnotu atributu do uvozovek nebo apostrofů.

  26. Chyba Řádek 35, znak 28: hodnota atributu musí být v uvozovkách, pokud obsahuje i jiné než jmenné znaky.
   <body bgcolor=#000000 text=#FFFFFF link=#0000C8
   ^
  27. Chyba Řádek 35, znak 41: hodnota atributu musí být v uvozovkách, pokud obsahuje i jiné než jmenné znaky.
   <body bgcolor=#000000 text=#FFFFFF link=#0000C8
   ^
  28. Chyba Řádek 36, znak 7: hodnota atributu musí být v uvozovkách, pokud obsahuje i jiné než jmenné znaky.
   vlink=#FF0000 alink=#FF0000>
   ^
  29. Chyba Řádek 36, znak 21: hodnota atributu musí být v uvozovkách, pokud obsahuje i jiné než jmenné znaky.
   vlink=#FF0000 alink=#FF0000>
   ^
  30. Chyba Řádek 36, znak 28: element "BODY" není dovolen na tomto místě.
   vlink=#FF0000 alink=#FF0000>
   ^
  31. Varování Řádek 39, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  32. Chyba Řádek 39, znak 71: nedovolený atribut "BORDERCOLOR".
   g="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="800" id="Aut
   ^

   Použijte raději CSS vlastnost border-color.

  33. Varování Řádek 44, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   der="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="
   ^
  34. Chyba Řádek 51, znak 29: "IF" není vyhrazené slovo.
      <font face="Arial"><![if !supportLineBreakNewLine]><b>H<![endif]>ave you 
   ^

   Používáte zřejmě takovýto podmíněný komentář:

   <![if !IE]>
    Obsah neviditelný pro Explorer.
   <![endif]>

   Validní varianta ekvivalentního zápisu vypadá takto:

   <!--[if !IE]>-->
    Obsah neviditelný pro Explorer.
   <!--<![endif]-->
  35. Chyba Řádek 51, znak 65: "ENDIF" není vyhrazené slovo.
      <font face="Arial"><![if !supportLineBreakNewLine]><b>H<![endif]>ave you 
   ^
  36. Varování Řádek 53, znak 133: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    href="http://thelawofsuccesscoach.com/"><span style="text-decoration: none">The 
   ^
  37. Varování Řádek 56, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <font color="#FFFFFF"><span style="text-decoration: none">Napoleon Hill</span><
   ^
  38. Varování Řádek 63, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ghly recommend them.</b></font><p class="MsoNormal" style="text-autospace: none">
   ^
  39. Varování Řádek 70, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none">
   ^
  40. Chyba Řádek 71, znak 70: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
     <img border="0" src="images/ani-pointer.gif" width="93" height="50"></p>
   ^

   Atribut alt by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku. Podívejte se na příklad se psem Benem.

   Nenese-li obrázek informační hodnotu, zauvažujte nad tím, zda by nezasloužil vyhodit mimo dokument — tedy nejlépe do stylopisu jako pozadí nějakého jiného elementu.

  41. Varování Řádek 72, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none">
   ^
  42. Chyba Řádek 73, znak 129: "ALLOWFULLSCREEN" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   mbed/suJueIj8WCo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen name="I1"></iframe>   
   ^
  43. Varování Řádek 75, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <table style="border-collapse: collapse" id="AutoNumber6" width="800" cellspaci
   ^
  44. Chyba Řádek 84, znak 70: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
     <img border="0" src="images/ani-pointer.gif" width="93" height="50"><br>
   ^
  45. Chyba Řádek 85, znak 97: nedovolená obecná entita "webforms_id".
   tresponse.com/view_webform_v2.js?u=wrC2v&webforms_id=BuxlO" data-webform-id="Buxl
   ^

   V drtivé většině případů je na vině špatně zapsaný ampersand. Použijte místo znaku & entitu &amp; a tato chyba zmizí.

  46. Chyba Řádek 85, znak 117: nedovolený atribut "DATA-WEBFORM-ID".
   ew_webform_v2.js?u=wrC2v&webforms_id=BuxlO" data-webform-id="BuxlO"></script></p>
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  47. Varování Řádek 86, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <table border="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" width="75
   ^
  48. Varování Řádek 95, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none">
   ^
  49. Chyba Řádek 98, znak 105: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   font><img border="0" src="images/banner_ywyc900.jpg" width="664" height="49"><br>
   ^
  50. Varování Řádek 100, znak 16: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <table style="border-collapse: collapse" width="750" cellpadding="0" bord
   ^
  51. Varování Řádek 138, znak 16: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <table style="border-collapse: collapse" width="750" cellpadding="0" bord
   ^
  52. Varování Řádek 149, znak 16: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <table style="border-collapse: collapse" width="750" cellpadding="0" bord
   ^
  53. Varování Řádek 186, znak 49: neplatný znak " " v adrese.
       <a href="mailto:zix@mindspring.com?subject=I wish to contact you">
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  54. Varování Řádek 186, znak 54: neplatný znak " " v adrese.
       <a href="mailto:zix@mindspring.com?subject=I wish to contact you">
   ^
  55. Varování Řádek 186, znak 57: neplatný znak " " v adrese.
       <a href="mailto:zix@mindspring.com?subject=I wish to contact you">
   ^
  56. Varování Řádek 186, znak 65: neplatný znak " " v adrese.
       <a href="mailto:zix@mindspring.com?subject=I wish to contact you">
   ^
  57. Chyba Řádek 200, znak 117: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   sonaldevelopmentcredit.com/cover-header.jpg" width="800" height="200"></a><b><br>
   ^
  58. Chyba Řádek 204, znak 116: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   thecreditgame.com/images/header.jpg" width="563" height="150" border="0"></a></p>
   ^
  59. Chyba Řádek 207, znak 108: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   hebasicbookslist.com/images/sss.jpg" width="202" height="261" border="1"></a><br>
   ^
  60. Chyba Řádek 237, znak 6: ukončovací značka pro element "P", který není otevřen.
     </p>
   ^

   Uvedená ukončovací značka je nadbytečná. Ukončuje odstavec, který momentálně není otevřen.

   Tato chyba často vzniká v situaci, kdy se pokoušíte do odstavce vložit cosi, co do něj nepatří. V definici typu dokumentu je psáno, že <p> má volitelnou ukončovací značku, takže se podle pravidel HTML sám chytře zavře těsně před začátkem elementu, který v něm být nesmí (třeba tabulka, seznam, nadpis). A jelikož je tedy <p> už dávno ukončené, neměla by následovat další ukončovací značka.

  61. Varování Řádek 238, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <p class="MsoNormal" style="text-autospace: none" dir="ltr">
   ^
  62. Chyba Řádek 245, znak 7: ukončovací značka elementu "HTML", který dosud neskončil.
   </html>
   ^

   Uvnitř <html> musí být přítomné elementy <head> a <body>.

  63. Chyba Řádek 248, znak 31: element "SCRIPT" není dovolen na tomto místě.
   <script type="text/javascript">
   ^
  64. Chyba Řádek 258, znak 10: element "NOSCRIPT" není dovolen na tomto místě.
   <noscript>
   ^
  65. Chyba Řádek 265, znak 18: element "P" není dovolen na tomto místě.
   <p align="center">&nbsp;</p>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.