• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://wayranks.com/  
  text/html — <https://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd> 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  3. Chyba Řádek 1, znak 92: nemohu stáhnout "https://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"; server nenalezen.
   tml PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
   ^

   Patrně máte v DOCTYPE deklaraci špatnou adresu definice typu dokumentu (konkrétně doménu). Dokument nemůže být validní. Korektní deklarace pro HTML dokument vypadá takto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  4. Varování Řádek 473, znak 110: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    press enter" name="s" id="s" class="s" onfocus="if (this.value == 'To search typ
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  5. Varování Řádek 473, znak 191: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e and press enter') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value
   ^
  6. Varování Řádek 476, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
        <a href="#" class="adv_search" onclick="show_hide_advanced_search();"> A
   ^
  7. Varování Řádek 480, znak 101: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   " class="b_submit_article" value="Submit Article" onclick="submit_article();" />
   ^
  8. Varování Řádek 514, znak 91: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   rchform" action="https://wayranks.com/" onsubmit="return sformcheck();" name="se
   ^
  9. Varování Řádek 514, znak 130: hodnota atributu NAME se liší od ID.
   tion="https://wayranks.com/" onsubmit="return sformcheck();" name="search_form">
   ^

   Jsou-li u tohoto elementu použity atributy „name“ i „id“, musí být stejné.

  10. Varování Řádek 515, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div id="advanced_search" style="display:none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  11. Varování Řádek 662, znak 86: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   calendar i_calendar" aria-hidden="true" onclick="displayCalendar(document.search_
   ^
  12. Varování Řádek 665, znak 85: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   calendar i_calendar" aria-hidden="true" onclick="displayCalendar(document.search_
   ^
  13. Varování Řádek 1956, znak 211: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   /wp-content/uploads/2023/01/1-1.png" alt="" class="wp-image-23674"/></a></figure>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  14. Varování Řádek 2031, znak 72: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   //wayranks.com/author/akash/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^
  15. Varování Řádek 2031, znak 513: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   //wayranks.com/author/learn/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^
  16. Varování Řádek 2031, znak 963: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   s.com/author/woodywood-3217/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^
  17. Varování Řádek 2031, znak 1418: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   wayranks.com/author/auth-02/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^
  18. Varování Řádek 2031, znak 1884: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   alfonso-linares-gomez-15282/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^
  19. Varování Řádek 2066, znak 221: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   t/uploads/2022/08/Naeem-picture.png" alt="" class="wp-image-17035"/></a></figure>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.