• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 34 chyb a 21 varování.
  https://yieldnodes.network/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 59, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  2. Chyba Řádek 115, znak 1: element "title" nesmí být potomkem elementu "head" v tomto kontextu.
   <title>Yieldnodes - Earn Compound Interest on Cryptocurrencies</title>
   ^
  3. Chyba Řádek 120, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta itemprop="name" content="Yieldnodes">
   ^
  4. Chyba Řádek 121, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta itemprop="description" content="Earn compound interest staking cryptocurren
   ^
  5. Chyba Řádek 122, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta itemprop="image" content="http://yieldnodes.com/wp-content/uploads/yield-no
   ^
  6. Varování Řádek 158, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  7. Varování Řádek 167, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  8. Varování Řádek 183, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav migration_allowed="1" migrated="0" role="navigation" class="elementor-nav-me
   ^
  9. Chyba Řádek 183, znak 6: atribut "migration_allowed" není dovolen na elementu "nav".
   <nav migration_allowed="1" migrated="0" role="navigation" class="elementor-nav-me
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  10. Chyba Řádek 183, znak 28: atribut "migrated" není dovolen na elementu "nav".
   <nav migration_allowed="1" migrated="0" role="navigation" class="elementor-nav-me
   ^
  11. Varování Řádek 191, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav class="elementor-nav-menu--dropdown elementor-nav-menu__container" role="nav
   ^
  12. Varování Řádek 254, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  13. Varování Řádek 262, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  14. Varování Řádek 266, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  15. Varování Řádek 270, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  16. Varování Řádek 274, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  17. Varování Řádek 278, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  18. Varování Řádek 282, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  19. Varování Řádek 286, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  20. Varování Řádek 290, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  21. Varování Řádek 294, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  22. Varování Řádek 370, znak 1: Empty heading..
   <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><h2 class="elementor-h
   ^
  23. Chyba Řádek 370, znak 60: Heading cannot be a child of another heading..
   r-heading-title elementor-size-default"><h2 class="elementor-heading-title elemen
   ^
  24. Chyba Řádek 370, znak 473: zbloudilá ukončovací značka "h2".
   y-secondary-font-size ); text-align: center;">About the Platform</h2></h2> </div>
   ^
  25. Varování Řádek 455, znak 1: Empty heading..
   <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><h2 data-elementor-set
   ^
  26. Chyba Řádek 455, znak 60: Heading cannot be a child of another heading..
   r-heading-title elementor-size-default"><h2 data-elementor-setting-key="title" da
   ^
  27. Varování Řádek 455, znak 60: Empty heading..
   r-heading-title elementor-size-default"><h2 data-elementor-setting-key="title" da
   ^
  28. Chyba Řádek 455, znak 948: zbloudilá ukončovací značka "h2".
   : center; "><span style="font-weight: bolder;">Statistics</span></h2></h2> </div>
   ^
  29. Chyba Řádek 578, znak 135: zbloudilá ukončovací značka "span".
   is different from trading, loss of capital is highly unlikely.</span></h3> </div>
   ^
  30. Varování Řádek 590, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  31. Varování Řádek 612, znak 1: Empty heading..
   <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><h2 data-elementor-set
   ^
  32. Chyba Řádek 612, znak 60: Heading cannot be a child of another heading..
   r-heading-title elementor-size-default"><h2 data-elementor-setting-key="title" da
   ^
  33. Chyba Řádek 612, znak 509: zbloudilá ukončovací značka "h2".
    rgb(79, 79, 79); text-align: center;">Lates News &amp; Articles</h2></h2> </div>
   ^
  34. Chyba Řádek 691, znak 1: The element "footer" must not appear as a descendant of the "footer" element..
   <footer class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elemento
   ^
  35. Varování Řádek 801, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element eleme
   ^
  36. Chyba Řádek 848, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/themes/twentytwentyone/assets/
   ^
  37. Chyba Řádek 849, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/themes/twentytwentyone/assets/
   ^
  38. Chyba Řádek 850, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.8.1'
   ^
  39. Chyba Řádek 851, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3
   ^
  40. Chyba Řádek 852, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.
   ^
  41. Chyba Řádek 853, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/l
   ^
  42. Chyba Řádek 854, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.
   ^
  43. Chyba Řádek 855, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/j
   ^
  44. Chyba Řádek 856, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/plugins/elementor/assets/js/we
   ^
  45. Chyba Řádek 857, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/plugins/elementor/assets/js/fr
   ^
  46. Chyba Řádek 861, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/j
   ^
  47. Chyba Řádek 862, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/w
   ^
  48. Chyba Řádek 863, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=
   ^
  49. Chyba Řádek 864, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/s
   ^
  50. Chyba Řádek 865, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/s
   ^
  51. Chyba Řádek 866, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/d
   ^
  52. Chyba Řádek 870, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/plugins/elementor/assets/js/fr
   ^
  53. Chyba Řádek 871, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/j
   ^
  54. Chyba Řádek 872, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/plugins/elementor/assets/js/pr
   ^
  55. Chyba Řádek 873, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script src='https://yieldnodes.network/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/l
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.