• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 9 chyb.
  https://www.youtube.com/watch?v=WdWdIB-K7TY  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 99: atribut "system-icons" není dovolen na elementu "html".
   oboto, Arial, sans-serif;" lang="cs-CZ" system-icons typography typography-spacin
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  2. Chyba Řádek 1, znak 112: atribut "typography" není dovolen na elementu "html".
    sans-serif;" lang="cs-CZ" system-icons typography typography-spacing><head><meta
   ^
  3. Chyba Řádek 1, znak 123: atribut "typography-spacing" není dovolen na elementu "html".
   ;" lang="cs-CZ" system-icons typography typography-spacing><head><meta http-equiv
   ^
  4. Chyba Řádek 20, znak 686: atribut "name" není dovolen na elementu "script".
    nonce="IfR6OYMneXzfBXrBwvvx8g"><script name="www-roboto" nonce="7fDk2Q+fhioaifz4
   ^
  5. Chyba Řádek 21, znak 370: Bad value "handheld" for attribute "media" on element "link": The media "handheld" has been deprecated.
   ch?v=WdWdIB-K7TY"><link rel="alternate" media="handheld" href="https://m.youtube.
   ^
  6. Chyba Řádek 21, znak 6415: Element "link" is missing one or more of the following attributes: "href", "property", "resource"..
   e.com/channel/UC9_QMPSJmyIJNlCTaN79hxg"><link itemprop="name" content="Mealkite">
   ^
  7. Chyba Řádek 21, znak 8336: zbloudilá ukončovací značka "head".
   nre" content="People &amp; Blogs"></div></head><body dir="ltr" no-y-overflow><scr
   ^
  8. Chyba Řádek 21, znak 8336: Start tag "body" seen but an element of the same type was already open..
   nre" content="People &amp; Blogs"></div></head><body dir="ltr" no-y-overflow><scr
   ^
  9. Chyba Řádek 21, znak 8336: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored..
   nre" content="People &amp; Blogs"></div></head><body dir="ltr" no-y-overflow><scr
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.