• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://xxxgaytube.pro/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 45, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man with teen boy/" target='_blank'>man with teen boy/</a>, 
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  4. Varování Řádek 45, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man with teen boy/" target='_blank'>man with teen boy/</a>, 
   ^
  5. Varování Řádek 45, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man with teen boy/" target='_blank'>man with teen boy/</a>, 
   ^
  6. Varování Řádek 47, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/jerks while being fucked" target='_blank'>jerks while being fu
   ^
  7. Varování Řádek 47, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/jerks while being fucked" target='_blank'>jerks while being fu
   ^
  8. Varování Řádek 47, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/jerks while being fucked" target='_blank'>jerks while being fu
   ^
  9. Varování Řádek 52, znak 16: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class=mbv onclick="return mbv(this);"></div>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  10. Varování Řádek 55, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display:none"><img src="/s.png"><img src="/a.png"><img src="/m.png"><
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  11. Varování Řádek 57, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   action="/searches/" method=GET id=search onsubmit="sf(event)" autocomplete="off">
   ^
  12. Varování Řádek 58, znak 124: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   g(event)" onkeydown="return nav(event)" onfocus="fcs()" tabindex="1" autocomplete
   ^
  13. Varování Řádek 59, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td valign=middle class="rsw"><span id="rs" onclick="rs()"></span></td>
   ^
  14. Varování Řádek 92, znak 10: kotva jménem "753703" již v dokumentu je.
   <ins id="753703" data-width="250" data-height="250"></ins>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  15. Varování Řádek 98, znak 10: kotva jménem "753703" již v dokumentu je.
   <ins id="753703" data-width="250" data-height="250"></ins>
   ^
  16. Varování Řádek 195, znak 10: kotva jménem "753704" již v dokumentu je.
   <ins id="753704" data-width="300" data-height="250"></ins>
   ^
  17. Varování Řádek 201, znak 10: kotva jménem "753704" již v dokumentu je.
   <ins id="753704" data-width="300" data-height="250"></ins>
   ^
  18. Varování Řádek 213, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man with teen boy/">man with teen boy/</a> | 
   ^
  19. Varování Řádek 213, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man with teen boy/">man with teen boy/</a> | 
   ^
  20. Varování Řádek 213, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man with teen boy/">man with teen boy/</a> | 
   ^
  21. Varování Řádek 215, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/jerks while being fucked">jerks while being fucked</a> | 
   ^
  22. Varování Řádek 215, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/jerks while being fucked">jerks while being fucked</a> | 
   ^
  23. Varování Řádek 215, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/jerks while being fucked">jerks while being fucked</a> | 
   ^
  24. Varování Řádek 219, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gaye fuck girl/">gaye fuck girl/</a> | 
   ^
  25. Varování Řádek 219, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gaye fuck girl/">gaye fuck girl/</a> | 
   ^
  26. Varování Řádek 225, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gays porn video download">gays porn video download</a> | 
   ^
  27. Varování Řádek 225, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gays porn video download">gays porn video download</a> | 
   ^
  28. Varování Řádek 225, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gays porn video download">gays porn video download</a> | 
   ^
  29. Varování Řádek 231, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/denis vega">denis vega</a> | 
   ^
  30. Varování Řádek 237, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink video the more turned on he got the bolder blake felt">t
   ^
  31. Varování Řádek 237, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink video the more turned on he got the bolder blake felt">t
   ^
  32. Varování Řádek 237, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink video the more turned on he got the bolder blake felt">t
   ^
  33. Varování Řádek 237, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink video the more turned on he got the bolder blake felt">t
   ^
  34. Varování Řádek 237, znak 47: neplatný znak " " v adrese.
   f="/searches/twink video the more turned on he got the bolder blake felt">twink v
   ^
  35. Varování Řádek 237, znak 50: neplatný znak " " v adrese.
   /searches/twink video the more turned on he got the bolder blake felt">twink vide
   ^
  36. Varování Řádek 237, znak 53: neplatný znak " " v adrese.
   arches/twink video the more turned on he got the bolder blake felt">twink video t
   ^
  37. Varování Řádek 237, znak 57: neplatný znak " " v adrese.
   es/twink video the more turned on he got the bolder blake felt">twink video the m
   ^
  38. Varování Řádek 237, znak 61: neplatný znak " " v adrese.
   wink video the more turned on he got the bolder blake felt">twink video the more 
   ^
  39. Varování Řádek 237, znak 68: neplatný znak " " v adrese.
   deo the more turned on he got the bolder blake felt">twink video the more turned 
   ^
  40. Varování Řádek 237, znak 74: neplatný znak " " v adrese.
   e more turned on he got the bolder blake felt">twink video the more turned on he 
   ^
  41. Varování Řádek 239, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay spermkissing">gay spermkissing</a> | 
   ^
  42. Varování Řádek 241, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink boy jessie starr">twink boy jessie starr</a> | 
   ^
  43. Varování Řádek 241, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink boy jessie starr">twink boy jessie starr</a> | 
   ^
  44. Varování Řádek 241, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink boy jessie starr">twink boy jessie starr</a> | 
   ^
  45. Varování Řádek 245, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man vs animal video sex/">man vs animal video sex/</a> | 
   ^
  46. Varování Řádek 245, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man vs animal video sex/">man vs animal video sex/</a> | 
   ^
  47. Varování Řádek 245, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man vs animal video sex/">man vs animal video sex/</a> | 
   ^
  48. Varování Řádek 245, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man vs animal video sex/">man vs animal video sex/</a> | 
   ^
  49. Varování Řádek 247, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gey caballo">gey caballo</a> | 
   ^
  50. Varování Řádek 249, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/massage children">massage children</a> | 
   ^
  51. Varování Řádek 251, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man fuckin man hard">man fuckin man hard</a> | 
   ^
  52. Varování Řádek 251, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man fuckin man hard">man fuckin man hard</a> | 
   ^
  53. Varování Řádek 251, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man fuckin man hard">man fuckin man hard</a> | 
   ^
  54. Varování Řádek 253, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man maturbas/">man maturbas/</a> | 
   ^
  55. Varování Řádek 255, znak 20: neplatný znak "老" v adrese.
   <a href="/searches/爷爷">老爷爷</a> | 
   ^
  56. Varování Řádek 255, znak 21: neplatný znak "爷" v adrese.
   <a href="/searches/老爷">老爷爷</a> | 
   ^
  57. Varování Řádek 255, znak 22: neplatný znak "爷" v adrese.
   <a href="/searches/老爷">老爷爷</a> | 
   ^
  58. Varování Řádek 257, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twinkie bf video">twinkie bf video</a> | 
   ^
  59. Varování Řádek 257, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twinkie bf video">twinkie bf video</a> | 
   ^
  60. Varování Řádek 263, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink rectal temperature by doctor">twink rectal temperature b
   ^
  61. Varování Řádek 263, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink rectal temperature by doctor">twink rectal temperature b
   ^
  62. Varování Řádek 263, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   href="/searches/twink rectal temperature by doctor">twink rectal temperature by d
   ^
  63. Varování Řádek 263, znak 47: neplatný znak " " v adrese.
   f="/searches/twink rectal temperature by doctor">twink rectal temperature by doct
   ^
  64. Varování Řádek 267, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man men/">man men/</a> | 
   ^
  65. Varování Řádek 269, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/male modeling">male modeling</a> | 
   ^
  66. Varování Řádek 273, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twinks xxx damien pulled out and began to jerk off to shoot">t
   ^
  67. Varování Řádek 273, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twinks xxx damien pulled out and began to jerk off to shoot">t
   ^
  68. Varování Řádek 273, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twinks xxx damien pulled out and began to jerk off to shoot">t
   ^
  69. Varování Řádek 273, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   href="/searches/twinks xxx damien pulled out and began to jerk off to shoot">twin
   ^
  70. Varování Řádek 273, znak 48: neplatný znak " " v adrese.
   ="/searches/twinks xxx damien pulled out and began to jerk off to shoot">twinks x
   ^
  71. Varování Řádek 273, znak 52: neplatný znak " " v adrese.
   earches/twinks xxx damien pulled out and began to jerk off to shoot">twinks xxx d
   ^
  72. Varování Řádek 273, znak 58: neplatný znak " " v adrese.
   s/twinks xxx damien pulled out and began to jerk off to shoot">twinks xxx damien 
   ^
  73. Varování Řádek 273, znak 61: neplatný znak " " v adrese.
   winks xxx damien pulled out and began to jerk off to shoot">twinks xxx damien pul
   ^
  74. Varování Řádek 273, znak 66: neplatný znak " " v adrese.
    xxx damien pulled out and began to jerk off to shoot">twinks xxx damien pulled o
   ^
  75. Varování Řádek 273, znak 70: neplatný znak " " v adrese.
    damien pulled out and began to jerk off to shoot">twinks xxx damien pulled out a
   ^
  76. Varování Řádek 273, znak 73: neplatný znak " " v adrese.
   mien pulled out and began to jerk off to shoot">twinks xxx damien pulled out and 
   ^
  77. Varování Řádek 275, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink suck/">twink suck/</a> | 
   ^
  78. Varování Řádek 279, znak 20: neplatný znak "北" v adrese.
   <a href="/searches/京">北京</a> | 
   ^
  79. Varování Řádek 279, znak 21: neplatný znak "京" v adrese.
   <a href="/searches/北">北京</a> | 
   ^
  80. Varování Řádek 281, znak 20: neplatný znak "х" v adrese.
   <a href="/searches/хчи">хчи</a> | 
   ^
  81. Varování Řádek 281, znak 21: neplatný znak "ч" v adrese.
   <a href="/searches/хчи">хчи</a> | 
   ^
  82. Varování Řádek 281, znak 22: neplatný znak "и" v adrese.
   <a href="/searches/хчи">хчи</a> | 
   ^
  83. Varování Řádek 287, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink feet worship">twink feet worship</a> | 
   ^
  84. Varování Řádek 287, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink feet worship">twink feet worship</a> | 
   ^
  85. Varování Řádek 295, znak 20: neplatný znak "马" v adrese.
   <a href="/searches/丁">马丁</a> | 
   ^
  86. Varování Řádek 295, znak 21: neplatný znak "丁" v adrese.
   <a href="/searches/马">马丁</a> | 
   ^
  87. Varování Řádek 297, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay lupe">gay lupe</a> | 
   ^
  88. Varování Řádek 307, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink puma socks">twink puma socks</a> | 
   ^
  89. Varování Řádek 307, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink puma socks">twink puma socks</a> | 
   ^
  90. Varování Řádek 309, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/vadim black">vadim black</a> | 
   ^
  91. Varování Řádek 311, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink fucks hunk/">twink fucks hunk/</a> | 
   ^
  92. Varování Řádek 311, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/twink fucks hunk/">twink fucks hunk/</a> | 
   ^
  93. Varování Řádek 313, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gaya patal indian pornstar/">gaya patal indian pornstar/</a> |
   ^
  94. Varování Řádek 313, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gaya patal indian pornstar/">gaya patal indian pornstar/</a> |
   ^
  95. Varování Řádek 313, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gaya patal indian pornstar/">gaya patal indian pornstar/</a> |
   ^
  96. Varování Řádek 315, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gays gang/">gays gang/</a> | 
   ^
  97. Varování Řádek 317, znak 20: neplatný znak "溜" v adrese.
   <a href="/searches/嗨">溜嗨</a> | 
   ^
  98. Varování Řádek 317, znak 21: neplatný znak "嗨" v adrese.
   <a href="/searches/溜">溜嗨</a> | 
   ^
  99. Varování Řádek 319, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gey forsado">gey forsado</a> | 
   ^
  100. Varování Řádek 321, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man pees on public/">man pees on public/</a> | 
   ^
  101. Varování Řádek 321, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man pees on public/">man pees on public/</a> | 
   ^
  102. Varování Řádek 321, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/man pees on public/">man pees on public/</a> | 
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.