• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  (chyba 404) http://yqlog.com/viewthread.php?tid=535677  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "404 Not Found".
   HTTP/1.1 404 Not Found
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  3. Varování Řádek 28, znak 24: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="register.php" onclick="showWindow('register', this.href);return false;" 
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 29, znak 36: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="logging.php?action=login" onclick="showWindow('login', this.href);return
   ^
  5. Varování Řádek 34, znak 308: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ="misc.php?action=nav" hidefocus="true" onclick="showWindow('nav', this.href);ret
   ^
  6. Varování Řádek 41, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="myprompt_menu" style="display:none" class="promptmenu">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  7. Varování Řádek 43, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul class="s_clear"><li style="display:none"><a id="prompt_pm" href="pm.php?filte
   ^
  8. Varování Řádek 43, znak 128: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m" target="_blank">私人消息 (0)</a></li><li style="display:none"><a id="prompt_announ
   ^
  9. Varování Řádek 43, znak 244: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m" target="_blank">公共消息 (0)</a></li><li style="display:none"><a id="prompt_system
   ^
  10. Varování Řádek 43, znak 360: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m" target="_blank">系統消息 (0)</a></li><li style="display:none"><a id="prompt_friend
   ^
  11. Varování Řádek 43, znak 472: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   d" target="_blank">好友消息 (0)</a></li><li style="display:none"><a id="prompt_thread
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.