• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://zemca.ru/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <link rel="stylesheet" href="/zemca/bower_components/owl.carousel/dist/assets/owl
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 83, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <a href="/" class="logo" style="margin-top: 9px; color: white">zemca.ru</a>
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 271, znak 14: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           alt="">
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  5. Varování Řádek 277, znak 14: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           alt="">
   ^
  6. Varování Řádek 283, znak 14: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           alt="">
   ^
  7. Varování Řádek 620, znak 38: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div class="footer-menu" style="flex-wrap: wrap">
   ^
  8. Varování Řádek 658, znak 45: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="popup-initial" id="popupBubble" style="display: none;">
   ^
  9. Varování Řádek 662, znak 49: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
         <img src="/zemca/img/dolg.png" alt="">
   ^
  10. Varování Řádek 672, znak 65: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   up-initial-backdrop" class="popup-initial-backdrop" style="display: none;"></div>
   ^
  11. Varování Řádek 695, znak 63: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="https://mc.yandex.ru/watch/54703150" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^
  12. Varování Řádek 695, znak 109: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tch/54703150" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^
  13. Varování Řádek 811, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -fwz1.mail.ru/counter?id=2946671;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9
   ^
  14. Varování Řádek 811, znak 118: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   nter?id=2946671;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9999px;" alt="" />
   ^
  15. Varování Řádek 827, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -fwz1.mail.ru/counter?id=2946668;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9
   ^
  16. Varování Řádek 827, znak 118: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   nter?id=2946668;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9999px;" alt="" />
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.