Atribut xmlns je v DTD deklarovaný jako fixní, validátor nesmí podmiňovat validitu jeho přítomností.