• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • O českém validátoru

  O této službě

  Tato validační služba je počeštěný vylepšený neoficiální frontend pro oficiální anglický validátor, z čehož plyne, že sdílí převážnou většinu jeho funkcionality i jeho nedostatků… až na pár odchylek. Nevíte, k čemu validátor slouží? Pak jsou následující odstavce čtivo pro vás:

  Většina webových dokumentů je vytvořena pomocí značkovacích jazyků, jako třeba HTML nebo XHTML. Tyto jazyky jsou definované technickými specifikacemi, které většinou obsahují strojově čitelnou formální gramatiku (a slovní zásobu). Ověřování dokumentu proti těmto požadavkům se říká validování — a to je přesně ta činnost, kterou tento validátor vykonává. Validování webových dokumentů je důležitý krok, který může dramaticky pomoci při zlepšování a zajišťování jejich kvality. Přečtěte si dokument Proč validovat a kdyby vám to nestačilo, tak i v angličtině Why validate (podotýkám, že český text není překlad toho anglického).

  Tento validátor umí zpracovat dokumenty psané ve většině značkovacích jazyků. Podporované typy dokumentů zahrnují HTML (až po HTML 4.01) a rodinu XHTML (1.0 and 1.1), MathML, SMIL a SVG (1.0 a 1.1, včetně mobilních profilů). Tento robot umí validovat také dokumenty psané při použití jiných SGML nebo XML DTD, pokud se na ně odkazují deklarací typu dokumentu.

  Příbuzné zdroje informací:

  Specifikace

  Rozdíly oproti oficiálnímu validátoru

  Český validátor částečně využívá služeb oficiálního validátoru, proto v mnoha případech vrací totožné výsledky. Občas se ale liší a uživatel si nevyhnutelně musí položit otázku, který validátor má pravdu a který se mýlí. Nabídnu tedy odpověď: odlišnosti jsou do českého validátoru zaneseny záměrně. Nejde o nechtěné programové nedodělky, ale o přesně cílené opravy (chtěných či nechtěných) chyb W3C Validátoru.

  Detailní popis rozdílů najdete na stránce V čem se liší český validátor od oficiálního?

  Kdo za tím stojí?

  Tuto verzi validátoru ve svém volném čase rozběhal a dobrovolně obhospodařuje Chamurappi.

  Za oficiální validátor a SGML parser v něm jsou odpovědné osoby uvedené v poděkování u oficiálního validátoru. Exkluzivní vyjádření vděku přímo zde si ale nepochybně zaslouží James Clark, který obhospodařuje kód jednoho z nejpromakanějších SGML a XML parserů jménem SP (což je hlavní motor oficiálního validátoru). Velký dík pochopitelně patří i samotnému W3C.

  Pokud máte připomínky k této české verzi, obraťte se, prosím, na můj kontaktní formulář. Dotazy obecného charakteru netýkající se přímo mě pište na diskusi Jak psát web (tam máte větší šanci dostat brzkou odpověď, velmi pravděpodobně ode mě).

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.