• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Historie změn validátoru

  Tato stránka obsahuje seznam posledních změn v českém validátoru. Zajímají-li vás změny ve validujícím jádru, přečtete si oficiální News for the W3C Markup Validator.

  2024-05-08: Vypnutí validátoru
  Dneska už stejně skoro nikdo nepovažuje validitu HTML kódu za důležitou. Primárním cílem českého validátoru bylo upozornit na paradoxní stav, že lidi honbou za XHTML validitou vytváří nevalidní HTML, což se do jisté míry povedlo. Nyní už XHTML skoro nikoho nezajímá… a validitu HTML skoro nikdo neřeší a kdo ji řeší, ten se snad naučí rozumět i hláškám oficiálního HTML5 validátoru.
  Většinu provozu tady tvořili spamboti. Tak šlus…
  2015-09-16: Oprava validace HTML 4 a XHTML 1
  Koncem srpna přestal fungovat poslední mirror validátoru 0.7.4, skrze který jsem získával výsledky validace. Upravil jsem své skripty tak, aby si rozuměly i s novějšími verzemi validátoru, omlouvám se za komplikace.
  Přemýšlel jsem, zda se vyplatí starší verze HTML podporovat, protože finální W3C doporučení HTML5 celkem jasně říká, že do jeho jurisdikce spadají i starší verze HTML. Je jedno, co deklarujete – cílová zařízení se mají řídit jednou jedinou specifikací, což by mělo platit i pro validátory.
  Existuje tedy zcela legitimní důvod, proč všechno s MIME typem text/html validovat jako HTML 5. Kdybych měl přeloženy všechny HTML 5 hlášky, reálně bych o tom uvažoval…
  2015-01-12: Oprava validace HTML 5
  Od konce listopadu do půlky prosince hlásil validátor mylně všechno HTML 5 jako validní, od půlky prosince do teď byla celá HTML 5 větev vyřazena. Nyní je opět v provozu, stejně jako dříve (včetně kostrbatých či neúplných překladů).
  Tímto děkuji každému, kdo mi v uplynulém měsíci problém nahlásil a dal tak najevo, že má smysl chybu opravit :-)
  2011-06-07: Opuštění adresy validator.w3.cz
  Doména validator.w3.cz nahrazena doménou validator.webylon.info.
  2008-03-26: Přepsáno jádro, oddělení validujících procedur
  V budoucnu půjde snadno začlenit další validační postupy.
  Přidána možnost seskupování podobných hlášek.
  Výchozí nastavení odesílané HTTP hlavičky Accept je od teď „*/*“. Doposud nebyla posílána vůbec.
  Upravena patička :-)
  2008-01-10: Přidána typová kontrola atributů a podpora nových DTD
  Validátor nyní u dokumentů typu „text/html“ kontroluje obsahy atributů, zda jsou v souladu s relevantními W3C doporučeními. Zápisy typu width="150px" již neprojdou bez povšimnutí. Názorná ukázka.
  Přidána podpora zbrusu nových DTD z rodiny HTML: XHTML + RDFa 1.0 a HTML 4.01 + RDFa.
  Přidána podpora pro DTD SMIL, VoiceXML (+ příbuzných SSML a SGRS) a XHTML+Voice, včetně příslušných MIME typů.
  2007-11-15: Nové funkce, úprava dokumentace a uživatelského prostředí.
  Aktualizován popis rozdílů oproti W3C Validátoru tak, aby odrážel aktuální stav.
  Popsána oprava chyby při špatné hodnotě IDREF a dvě nové chyby oficiálního validátoru.
  Na úvodní stránku byla přidána záložka se základními šablonami vybraných typů dokumentu.
  Chybové hlášky jsou lépe zacíleny: u neznámých elementů, atributů a entit je zvýrazněn jejich začátek, nikoliv konec.
  Názornější rozlišování MIME typů při uživatelsky žádané změně typu dokumentu.
  Bez větších oslav proběhla minulé úterý půlmiliontá validace. Jubilejní dokument byl nevalidní XHTML 1.1 se třemi chybami a osmnácti varováními. Budiž mu to přáno!
  2007-08-06: Drobné optimalizace, upozorňování na SHORTTAG.
  Odezva validátoru by měla být podstatně rychlejší.
  Přidána upozornění při SHORTTAG konstrukcích, které sice jsou validní, ale prohlížeče je moc nepodporují. Více informací o těchto zrůdičkách se dočtete v článku Zkrácené HTML zápisy.
  Při předběžném validování je nyní ukázáno, co se za co vyměňuje. Chybové hlášky a případný zobrazovaný zdrojový kód se vztahují k původní podobě dokumentu (takže sedí čísla řádků atd.).
  Dodělána podpora pro relativní adresy DTD.
  Vylepšeno hlášení chyb v externí definici typu dokumentu. Pokud nejde o známou DTD (tedy není v místním katalogu), jsou všechny chyby postupně vypsány. Pokud DTD známá je, ukáže se jedna hláška.
  Validátor nyní podporuje kompresi gzip. Vlastní hlavičku Accept-Encoding si též můžete nastavit v rozšířeném rozhraní.
  Spousta dalších drobných úprav a oprav.
  2007-06-01: Další opravy chyb.
  Opraveny další tři chyby ve vyhodnocení validity: jedna, druhá, třetí.
  Popsána oprava chyby při validaci XHTML 1.1 — W3C Validátor validuje podle jiné DTD, než uvádí <!DOCTYPE> deklarace.
  Vylepšeno hlášení nezaentitovaného ampersandu — od teď platí: jeden prohřešek = jedna hláška, nikoliv čtyři.
  Včera prožil zdejší validující skript svoji stotisící validaci. Oslava byla velkolepá, na jeden nádech sfouknul sedmdesát tisíc svíček a dort byl validní, až se z něj prášilo.
  2007-05-20: Mnoho úprav.
  Opraveny další čtyři chyby ve vyhodnocení validity: jedna, druhá, třetí, čtvrtá.
  Zavedeny výstižnější popisy chybových hlášek — ukázka je působivá, že?
  Doděláno rozšířené rozhraní pro validaci dokumentu dle adresy. Můžete si v něm nastavit HTTP hlavičky dotazu. Při běžném validování si validátor všímá HTTP hlavičky Vary a informuje vás o ní, takže si pak můžete v rozšířeném rozhraní hrát.
  Přidána funkce „zobrazit HTTP hlavičky“.
  Úryvky kódu u hlášek ukazují nyní skutečné místo chyby i na dokumentech s českými znaky (oficiální validátor se netrefí, zvýrazní jiné místo [opraveno 2007-07-25]). Při zobrazování celého validovaného kódu jsou místa chyb barevně vyznačena.
  Přidána podpora WAPu 1.1, 1.2, 1.3 a 2.0 a XHTML Mobile Profile.
  Vylepšena podpora SVG 1.0 a 1.1, MathML 2.0, XHTML Mobile Profile 1.0 a 1.1.
  Nečekaně četné žádosti o jednorožčí validační ikonky byly vyslyšeny.
  2007-04-10: Oprava dvou drobných chybiček, upraveno rozlišování MIME typu při načítání souboru z disku.
  Nyní můžete spolehlivě validovat uploadované XML soubory s českými znaky.
  2007-04-05: Změna vzhledu a oprava chyb.
  Validátor prošel redesignem: dostal nové logo, pár obrázků a hrst JavaScriptu. Kromě zevnějšku doznal značných změn i vnitřek, mnoho procedur bylo přepsáno. K přímému vstupu jsem dodělal přepínač MIME typů. Veškeré změny oproti W3C Validátoru jsou nyní popisovány na speciální stránce.
  2007-03-15: Opravena chyba ve vyhodnocování „text/html“ dokumentů
  Výsledek validování nyní více odpovídá pohledu prohlížečů.
  2007-03-07: Přidána stránka Integrace do prohlížečů
  Přístup k validátoru bude ještě jednodušší.
  2007-02-20: Přeložen zbytek hlášek, které mají popisky
  V tuto chvíli už u žádné chybové hlášky nenajdete anglicky bližší popis (hlášky bez popisů ještě můžou být anglicky) a všude, kde to jde, jsou odkazy na české články řešící daný problém.
  2007-02-13: Přeložena další velká várka chybových hlášek
  Další malé změny budou přicházet postupně a bez okecávání na této stránce.
  2007-02-01: Validátor spuštěn na adrese validator.w3.cz
  Projděte si rozdíly mezi tímto validátorem a oficiální verzí.
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.