• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://freexxxstream.mobi/  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 22, znak 16: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class=mbv onclick="return mbv(this);"></div>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 25, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display:none"><img src="http://freexxxstream.mobi/s.png"><img src="ht
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 27, znak 81: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   eam.mobi/searches/" method=GET id=search onsubmit="sf(event)" autocomplete="off">
   ^
  5. Varování Řádek 28, znak 124: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   g(event)" onkeydown="return nav(event)" onfocus="fcs()" tabindex="1" autocomplete
   ^
  6. Varování Řádek 29, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td valign=middle class="rsw"><span id="rs" onclick="rs()"></span></td>
   ^
  7. Varování Řádek 304, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td class=ds><span style="white-space:nowrap;">
   ^
  8. Varování Řádek 308, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/gay cartoon">gay cartoon</a></li>, 
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  9. Varování Řádek 310, znak 20: neplatný znak "毛" v adrese.
   <a href="/searches/毛茸茸的剃">毛毛茸茸的剃</a></li>, 
   ^
  10. Varování Řádek 310, znak 21: neplatný znak "毛" v adrese.
   <a href="/searches/毛茸茸的剃">毛毛茸茸的剃</a></li>, 
   ^
  11. Varování Řádek 310, znak 22: neplatný znak "茸" v adrese.
   <a href="/searches/毛毛茸的剃">毛毛茸茸的剃</a></li>, 
   ^
  12. Varování Řádek 310, znak 23: neplatný znak "茸" v adrese.
   <a href="/searches/毛毛茸的剃">毛毛茸茸的剃</a></li>, 
   ^
  13. Varování Řádek 310, znak 24: neplatný znak "的" v adrese.
   <a href="/searches/毛毛茸茸剃">毛毛茸茸的剃</a></li>, 
   ^
  14. Varování Řádek 310, znak 25: neplatný znak "剃" v adrese.
   <a href="/searches/毛毛茸茸的">毛毛茸茸的剃</a></li>, 
   ^
  15. Varování Řádek 312, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/real drunk aunt">real drunk aunt</a></li>, 
   ^
  16. Varování Řádek 312, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/real drunk aunt">real drunk aunt</a></li>, 
   ^
  17. Varování Řádek 314, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/bulge flashing">bulge flashing</a></li>, 
   ^
  18. Varování Řádek 329, znak 10: kotva jménem "711664" již v dokumentu je.
   <ins id="711664" data-width="300" data-height="262"></ins>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  19. Varování Řádek 334, znak 10: kotva jménem "711664" již v dokumentu je.
   <ins id="711664" data-width="300" data-height="262"></ins>
   ^
  20. Varování Řádek 347, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   your children from adult content: <span style="white-space:nowrap;"><a href="http
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.