• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 4 chyby a 2 varování.
  http://suspendeddomain.org/index.php?host=www.purecolorcarpet.cf  
  text/html — (chybí deklarace) 
  iso-8859-2 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní, chybí deklarace.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Před validací: chybí deklarace kódování; užívám "iso-8859-2".

   Kódování HTML dokumentu byste měli vždy uvádět, jinak hrozí špatné zobrazení některých znaků. Přidejte na začátek elementu <head> následující kód:

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=kódování">

   Za text kódování dosadíte buď iso-8859-2, nebo windows-1250, nebo utf-8. Přečtěte si více o kódování češtiny.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
    
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Chyba Řádek 5, znak 8: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
   ^

   Tento atribut určuje použitý skriptovací jazyk. Užíváte-li JavaScript, měli byste u elementu <script> uvést atribut type="text/javascript".

  4. Chyba Řádek 11, znak 7: ukončovací značka elementu "HEAD", který dosud neskončil.
   </head>
   ^

   Uvnitř <head> musí být přítomen element <title>.

  5. Varování Řádek 16, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  6. Chyba Řádek 19, znak 8: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <script>window.setTimeout(function() {
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.