• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://xxxmovie.cam/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 43, znak 16: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class=mbv onclick="return mbv(this);"></div>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 46, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display:none"><img src="/s.png"><img src="/a.png"><img src="/m.png"><
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 48, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   action="/searches/" method=GET id=search onsubmit="sf(event)" autocomplete="off">
   ^
  6. Varování Řádek 49, znak 124: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   g(event)" onkeydown="return nav(event)" onfocus="fcs()" tabindex="1" autocomplete
   ^
  7. Varování Řádek 50, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td valign=middle class="rsw"><span id="rs" onclick="rs()"></span></td>
   ^
  8. Varování Řádek 185, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/kolinda grabar s sex video">kolinda grabar s sex video</a></li
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  9. Varování Řádek 185, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/kolinda grabar s sex video">kolinda grabar s sex video</a></li
   ^
  10. Varování Řádek 185, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/kolinda grabar s sex video">kolinda grabar s sex video</a></li
   ^
  11. Varování Řádek 185, znak 40: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/kolinda grabar s sex video">kolinda grabar s sex video</a></li
   ^
  12. Varování Řádek 187, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/free porn girl sex vedio">free porn girl sex vedio</a></li>, 
   ^
  13. Varování Řádek 187, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/free porn girl sex vedio">free porn girl sex vedio</a></li>, 
   ^
  14. Varování Řádek 187, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/free porn girl sex vedio">free porn girl sex vedio</a></li>, 
   ^
  15. Varování Řádek 187, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/free porn girl sex vedio">free porn girl sex vedio</a></li>, 
   ^
  16. Varování Řádek 193, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/all gifts xnxx">all gifts xnxx</a></li>, 
   ^
  17. Varování Řádek 193, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/all gifts xnxx">all gifts xnxx</a></li>, 
   ^
  18. Varování Řádek 195, znak 20: neplatný znak "Ù" v adrese.
   <a href="/searches/ناك طيز">ناك طيز</a></li>, 
   ^
  19. Varování Řádek 195, znak 21: neplatný znak "†" v adrese.
   <a href="/searches/Ùاك طيز">ناك طيز</a></li>, 
   ^
  20. Varování Řádek 195, znak 22: neplatný znak "Ø" v adrese.
   <a href="/searches/ناك طيز">ناك طيز</a></li>, 
   ^
  21. Varování Řádek 195, znak 23: neplatný znak "§" v adrese.
   <a href="/searches/ناك طيز">ناك طيز</a></li>, 
   ^
  22. Varování Řádek 195, znak 24: neplatný znak "Ù" v adrese.
   <a href="/searches/ناك طيز">ناك طيز</a></li>, 
   ^
  23. Varování Řádek 195, znak 25: neplatný znak "ƒ" v adrese.
   <a href="/searches/ناك طيز">ناك طيز</a></li>, 
   ^
  24. Varování Řádek 195, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/ناك Ø·ÙŠØ²">ناك طيز</a></li>, 
   ^
  25. Varování Řádek 195, znak 27: neplatný znak "Ø" v adrese.
   <a href="/searches/ناك طيز">ناك طيز</a></li>, 
   ^
  26. Varování Řádek 195, znak 28: neplatný znak "·" v adrese.
   <a href="/searches/ناك طيز">ناك طيز</a></li>, 
   ^
  27. Varování Řádek 195, znak 29: neplatný znak "Ù" v adrese.
   <a href="/searches/ناك طيز">ناك طيز</a></li>, 
   ^
  28. Varování Řádek 195, znak 30: neplatný znak "Š" v adrese.
   <a href="/searches/ناك طيز">ناك طيز</a></li>, 
   ^
  29. Varování Řádek 195, znak 31: neplatný znak "Ø" v adrese.
   <a href="/searches/ناك طيز">ناك طيز</a></li>, 
   ^
  30. Varování Řádek 195, znak 32: neplatný znak "²" v adrese.
   <a href="/searches/ناك طيز">ناك طيز</a></li>, 
   ^
  31. Varování Řádek 197, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sadia imam sex video">sadia imam sex video</a></li>, 
   ^
  32. Varování Řádek 197, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sadia imam sex video">sadia imam sex video</a></li>, 
   ^
  33. Varování Řádek 197, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/sadia imam sex video">sadia imam sex video</a></li>, 
   ^
  34. Varování Řádek 199, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/dick drainer">dick drainer</a></li>, 
   ^
  35. Varování Řádek 201, znak 25: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/horus girl sex video">horus girl sex video</a></li>, 
   ^
  36. Varování Řádek 201, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/horus girl sex video">horus girl sex video</a></li>, 
   ^
  37. Varování Řádek 201, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/horus girl sex video">horus girl sex video</a></li>, 
   ^
  38. Varování Řádek 203, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/lizz tayler lily carter">lizz tayler lily carter</a></li>, 
   ^
  39. Varování Řádek 203, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/lizz tayler lily carter">lizz tayler lily carter</a></li>, 
   ^
  40. Varování Řádek 203, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/lizz tayler lily carter">lizz tayler lily carter</a></li>, 
   ^
  41. Varování Řádek 205, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/anya ayoung chee miss universe sex tape">anya ayoung chee miss
   ^
  42. Varování Řádek 205, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/anya ayoung chee miss universe sex tape">anya ayoung chee miss
   ^
  43. Varování Řádek 205, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/anya ayoung chee miss universe sex tape">anya ayoung chee miss
   ^
  44. Varování Řádek 205, znak 41: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/anya ayoung chee miss universe sex tape">anya ayoung chee miss
   ^
  45. Varování Řádek 205, znak 50: neplatný znak " " v adrese.
   /searches/anya ayoung chee miss universe sex tape">anya ayoung chee miss universe
   ^
  46. Varování Řádek 205, znak 54: neplatný znak " " v adrese.
   rches/anya ayoung chee miss universe sex tape">anya ayoung chee miss universe sex
   ^
  47. Varování Řádek 207, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/lustfull sex videos">lustfull sex videos</a></li>, 
   ^
  48. Varování Řádek 207, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/lustfull sex videos">lustfull sex videos</a></li>, 
   ^
  49. Varování Řádek 209, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/indian loves sex vidioes">indian loves sex vidioes</a></li>, 
   ^
  50. Varování Řádek 209, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/indian loves sex vidioes">indian loves sex vidioes</a></li>, 
   ^
  51. Varování Řádek 209, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/indian loves sex vidioes">indian loves sex vidioes</a></li>, 
   ^
  52. Varování Řádek 215, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/ethiopiansex video">ethiopiansex video</a></li>, 
   ^
  53. Varování Řádek 217, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/brandi love mom sex video">brandi love mom sex video</a></li>,
   ^
  54. Varování Řádek 217, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/brandi love mom sex video">brandi love mom sex video</a></li>,
   ^
  55. Varování Řádek 217, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/brandi love mom sex video">brandi love mom sex video</a></li>,
   ^
  56. Varování Řádek 217, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/brandi love mom sex video">brandi love mom sex video</a></li>,
   ^
  57. Varování Řádek 219, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/brazzer japam">brazzer japam</a></li>, 
   ^
  58. Varování Řádek 223, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/melayu girl trying white dick first time sex vidio">melayu gir
   ^
  59. Varování Řádek 223, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/melayu girl trying white dick first time sex vidio">melayu gir
   ^
  60. Varování Řádek 223, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/melayu girl trying white dick first time sex vidio">melayu gir
   ^
  61. Varování Řádek 223, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   href="/searches/melayu girl trying white dick first time sex vidio">melayu girl t
   ^
  62. Varování Řádek 223, znak 49: neplatný znak " " v adrese.
   "/searches/melayu girl trying white dick first time sex vidio">melayu girl trying
   ^
  63. Varování Řádek 223, znak 55: neplatný znak " " v adrese.
   ches/melayu girl trying white dick first time sex vidio">melayu girl trying white
   ^
  64. Varování Řádek 223, znak 60: neplatný znak " " v adrese.
   melayu girl trying white dick first time sex vidio">melayu girl trying white dick
   ^
  65. Varování Řádek 223, znak 64: neplatný znak " " v adrese.
   yu girl trying white dick first time sex vidio">melayu girl trying white dick fir
   ^
  66. Varování Řádek 225, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/candid buttcrack">candid buttcrack</a></li>, 
   ^
  67. Varování Řádek 227, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/hotmoza com son sex video">hotmoza com son sex video</a></li>,
   ^
  68. Varování Řádek 227, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/hotmoza com son sex video">hotmoza com son sex video</a></li>,
   ^
  69. Varování Řádek 227, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/hotmoza com son sex video">hotmoza com son sex video</a></li>,
   ^
  70. Varování Řádek 227, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/hotmoza com son sex video">hotmoza com son sex video</a></li>,
   ^
  71. Varování Řádek 231, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/classroom of the elite rule 34">classroom of the elite rule 34
   ^
  72. Varování Řádek 231, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/classroom of the elite rule 34">classroom of the elite rule 34
   ^
  73. Varování Řádek 231, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/classroom of the elite rule 34">classroom of the elite rule 34
   ^
  74. Varování Řádek 231, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/searches/classroom of the elite rule 34">classroom of the elite rule 34<
   ^
  75. Varování Řádek 231, znak 47: neplatný znak " " v adrese.
   f="/searches/classroom of the elite rule 34">classroom of the elite rule 34</a></
   ^
  76. Varování Řádek 233, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/findhd video porn sex">findhd video porn sex</a></li>, 
   ^
  77. Varování Řádek 233, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/findhd video porn sex">findhd video porn sex</a></li>, 
   ^
  78. Varování Řádek 233, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/findhd video porn sex">findhd video porn sex</a></li>, 
   ^
  79. Varování Řádek 235, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/nana nani sex video">nana nani sex video</a></li>, 
   ^
  80. Varování Řádek 235, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/nana nani sex video">nana nani sex video</a></li>, 
   ^
  81. Varování Řádek 235, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/nana nani sex video">nana nani sex video</a></li>, 
   ^
  82. Varování Řádek 237, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/french abusee bbw">french abusee bbw</a></li>, 
   ^
  83. Varování Řádek 237, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/french abusee bbw">french abusee bbw</a></li>, 
   ^
  84. Varování Řádek 239, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/brazzers fx 69">brazzers fx 69</a></li>, 
   ^
  85. Varování Řádek 239, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/brazzers fx 69">brazzers fx 69</a></li>, 
   ^
  86. Varování Řádek 241, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/teen sister walks into bathroom while brother wanking">teen si
   ^
  87. Varování Řádek 241, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/teen sister walks into bathroom while brother wanking">teen si
   ^
  88. Varování Řádek 241, znak 37: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/teen sister walks into bathroom while brother wanking">teen si
   ^
  89. Varování Řádek 241, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/searches/teen sister walks into bathroom while brother wanking">teen sis
   ^
  90. Varování Řádek 241, znak 51: neplatný znak " " v adrese.
   searches/teen sister walks into bathroom while brother wanking">teen sister walks
   ^
  91. Varování Řádek 241, znak 57: neplatný znak " " v adrese.
   es/teen sister walks into bathroom while brother wanking">teen sister walks into 
   ^
  92. Varování Řádek 241, znak 65: neplatný znak " " v adrese.
   sister walks into bathroom while brother wanking">teen sister walks into bathroom
   ^
  93. Varování Řádek 245, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/eruption sex">eruption sex</a></li>, 
   ^
  94. Varování Řádek 247, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/eva mendes sex videos com">eva mendes sex videos com</a></li>,
   ^
  95. Varování Řádek 247, znak 30: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/eva mendes sex videos com">eva mendes sex videos com</a></li>,
   ^
  96. Varování Řádek 247, znak 34: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/eva mendes sex videos com">eva mendes sex videos com</a></li>,
   ^
  97. Varování Řádek 247, znak 41: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/eva mendes sex videos com">eva mendes sex videos com</a></li>,
   ^
  98. Varování Řádek 249, znak 23: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/fat women sleeping sex">fat women sleeping sex</a></li>, 
   ^
  99. Varování Řádek 249, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/fat women sleeping sex">fat women sleeping sex</a></li>, 
   ^
  100. Varování Řádek 249, znak 38: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/fat women sleeping sex">fat women sleeping sex</a></li>, 
   ^
  101. Varování Řádek 251, znak 22: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/50 plus milfs anal">50 plus milfs anal</a></li>, 
   ^
  102. Varování Řádek 251, znak 27: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/50 plus milfs anal">50 plus milfs anal</a></li>, 
   ^
  103. Varování Řádek 251, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/50 plus milfs anal">50 plus milfs anal</a></li>, 
   ^
  104. Varování Řádek 253, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/4810 too big for young girl">4810 too big for young girl</a></
   ^
  105. Varování Řádek 253, znak 28: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/4810 too big for young girl">4810 too big for young girl</a></
   ^
  106. Varování Řádek 253, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/4810 too big for young girl">4810 too big for young girl</a></
   ^
  107. Varování Řádek 253, znak 36: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/4810 too big for young girl">4810 too big for young girl</a></
   ^
  108. Varování Řádek 253, znak 42: neplatný znak " " v adrese.
   a href="/searches/4810 too big for young girl">4810 too big for young girl</a></l
   ^
  109. Varování Řádek 255, znak 31: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/grandfather fucking young girl">grandfather fucking young girl
   ^
  110. Varování Řádek 255, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/grandfather fucking young girl">grandfather fucking young girl
   ^
  111. Varování Řádek 255, znak 45: neplatný znak " " v adrese.
   ref="/searches/grandfather fucking young girl">grandfather fucking young girl</a>
   ^
  112. Varování Řádek 257, znak 24: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/p0rn star sex video">p0rn star sex video</a></li>, 
   ^
  113. Varování Řádek 257, znak 29: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/p0rn star sex video">p0rn star sex video</a></li>, 
   ^
  114. Varování Řádek 257, znak 33: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/p0rn star sex video">p0rn star sex video</a></li>, 
   ^
  115. Varování Řádek 259, znak 26: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/martin lawrence xxx porn video">martin lawrence xxx porn video
   ^
  116. Varování Řádek 259, znak 35: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/martin lawrence xxx porn video">martin lawrence xxx porn video
   ^
  117. Varování Řádek 259, znak 39: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/martin lawrence xxx porn video">martin lawrence xxx porn video
   ^
  118. Varování Řádek 259, znak 44: neplatný znak " " v adrese.
   href="/searches/martin lawrence xxx porn video">martin lawrence xxx porn video</a
   ^
  119. Varování Řádek 261, znak 32: neplatný znak " " v adrese.
   <a href="/searches/crossdresser with wife porn">crossdresser with wife porn</a></
   ^
  120. Informace Řádek 261, znak 33: + dalších 21 varování.
   <a href="/searches/crossdresser with wife porn">crossdresser with wife porn</a></
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.