• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 33 chyb a 18 varování.
  https://bananastandbooth.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2476: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   bananastandbooth.com/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Varování Řádek 2, znak 1986: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   700,800' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  3. Chyba Řádek 3, znak 331: zbloudilá ukončovací značka "a".
   ption">bananastandbooth</p></div></div> </a></div><div class="menu-links"><div cl
   ^
  4. Varování Řádek 3, znak 398: The first occurrence of ID "primary-menu" was here..
   links"><div class="menu-home-container"><ul id="primary-menu" class="main-menu"><
   ^
  5. Chyba Řádek 3, znak 2986: Duplicate ID "primary-menu"..
   n class="dl-trigger">Open Menu</button><ul id="primary-menu" class="dl-menu"><li
   ^
  6. Varování Řádek 3, znak 5236: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   ></li></ul></div><div class="container"><section class="section-wrap"><div class=
   ^
  7. Varování Řádek 3, znak 6522: Attribute "<i" is not serializable as XML 1.0..
   0:00">September 23, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidde
   ^
  8. Chyba Řádek 3, znak 6526: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
   ">September 23, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  9. Chyba Řádek 3, znak 6526: atribut "<i" není dovolen na elementu "li".
   ">September 23, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  10. Chyba Řádek 3, znak 6573: zbloudilá ukončovací značka "i".
   s="fa fa-folder-o " aria-hidden="true" ></i><a href="https://bananastandbooth.com
   ^
  11. Varování Řádek 3, znak 8267: Attribute "<i" is not serializable as XML 1.0..
   0:00">September 11, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidde
   ^
  12. Chyba Řádek 3, znak 8271: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
   ">September 11, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  13. Chyba Řádek 3, znak 8271: atribut "<i" není dovolen na elementu "li".
   ">September 11, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  14. Chyba Řádek 3, znak 8318: zbloudilá ukončovací značka "i".
   s="fa fa-folder-o " aria-hidden="true" ></i><a href="https://bananastandbooth.com
   ^
  15. Varování Řádek 3, znak 9869: Attribute "<i" is not serializable as XML 1.0..
   00:00">September 5, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidde
   ^
  16. Chyba Řádek 3, znak 9873: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
   0">September 5, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  17. Chyba Řádek 3, znak 9873: atribut "<i" není dovolen na elementu "li".
   0">September 5, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  18. Chyba Řádek 3, znak 9920: zbloudilá ukončovací značka "i".
   s="fa fa-folder-o " aria-hidden="true" ></i><a href="https://bananastandbooth.com
   ^
  19. Varování Řádek 3, znak 11552: Attribute "<i" is not serializable as XML 1.0..
   0+00:00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidde
   ^
  20. Chyba Řádek 3, znak 11556: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
   :00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  21. Chyba Řádek 3, znak 11556: atribut "<i" není dovolen na elementu "li".
   :00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  22. Chyba Řádek 3, znak 11603: zbloudilá ukončovací značka "i".
   s="fa fa-folder-o " aria-hidden="true" ></i><a href="https://bananastandbooth.com
   ^
  23. Varování Řádek 3, znak 13308: Attribute "<i" is not serializable as XML 1.0..
   0+00:00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidde
   ^
  24. Chyba Řádek 3, znak 13312: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
   :00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  25. Chyba Řádek 3, znak 13312: atribut "<i" není dovolen na elementu "li".
   :00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  26. Chyba Řádek 3, znak 13359: zbloudilá ukončovací značka "i".
   s="fa fa-folder-o " aria-hidden="true" ></i><a href="https://bananastandbooth.com
   ^
  27. Varování Řádek 3, znak 15106: Attribute "<i" is not serializable as XML 1.0..
   0+00:00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidde
   ^
  28. Chyba Řádek 3, znak 15110: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
   :00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  29. Chyba Řádek 3, znak 15110: atribut "<i" není dovolen na elementu "li".
   :00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  30. Chyba Řádek 3, znak 15157: zbloudilá ukončovací značka "i".
   s="fa fa-folder-o " aria-hidden="true" ></i><a href="https://bananastandbooth.com
   ^
  31. Varování Řádek 3, znak 16955: Attribute "<i" is not serializable as XML 1.0..
   0+00:00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidde
   ^
  32. Chyba Řádek 3, znak 16959: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
   :00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  33. Chyba Řádek 3, znak 16959: atribut "<i" není dovolen na elementu "li".
   :00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  34. Chyba Řádek 3, znak 17006: zbloudilá ukončovací značka "i".
   s="fa fa-folder-o " aria-hidden="true" ></i><a href="https://bananastandbooth.com
   ^
  35. Varování Řádek 3, znak 18549: Attribute "<i" is not serializable as XML 1.0..
   0+00:00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidde
   ^
  36. Chyba Řádek 3, znak 18553: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
   :00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  37. Chyba Řádek 3, znak 18553: atribut "<i" není dovolen na elementu "li".
   :00">August 20, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  38. Chyba Řádek 3, znak 18600: zbloudilá ukončovací značka "i".
   s="fa fa-folder-o " aria-hidden="true" ></i><a href="https://bananastandbooth.com
   ^
  39. Varování Řádek 3, znak 20096: Attribute "<i" is not serializable as XML 1.0..
   4+00:00">August 18, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidde
   ^
  40. Chyba Řádek 3, znak 20100: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
   :00">August 18, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  41. Chyba Řádek 3, znak 20100: atribut "<i" není dovolen na elementu "li".
   :00">August 18, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  42. Chyba Řádek 3, znak 20147: zbloudilá ukončovací značka "i".
   s="fa fa-folder-o " aria-hidden="true" ></i><a href="https://bananastandbooth.com
   ^
  43. Varování Řádek 3, znak 21643: Attribute "<i" is not serializable as XML 1.0..
   :00+00:00">July 19, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidde
   ^
  44. Chyba Řádek 3, znak 21647: Saw "<" when expecting an attribute name. Probable cause: Missing ">" immediately before..
   00:00">July 19, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  45. Chyba Řádek 3, znak 21647: atribut "<i" není dovolen na elementu "li".
   00:00">July 19, 2021</time></a></li><li <i class="fa fa-folder-o " aria-hidden="t
   ^
  46. Chyba Řádek 3, znak 21694: zbloudilá ukončovací značka "i".
   s="fa fa-folder-o " aria-hidden="true" ></i><a href="https://bananastandbooth.com
   ^
  47. Varování Řádek 3, znak 22100: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   iv></article><div class="tm-pagination"><nav class="navigation pagination" role="
   ^
  48. Varování Řádek 3, znak 22686: The first occurrence of ID "secondary" was here..
   /page/2/">>></a></div></nav></div></div><div class="col-sm-4" id="secondary"><div
   ^
  49. Chyba Řádek 3, znak 22747: Duplicate ID "secondary"..
    id="secondary"><div class="tm-sidebar"><aside id="secondary" class="widget-area"
   ^
  50. Varování Řádek 3, znak 22747: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
    id="secondary"><div class="tm-sidebar"><aside id="secondary" class="widget-area"
   ^
  51. Varování Řádek 3, znak 25914: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   </div></div></div></div></section></div><section class="section-wrap"><footer cla
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.