• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 82 chyb a 19 varování.
  https://insetticommestibilis.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 363, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 382, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 417, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=13faec3f-1044-4e3c-94ce-e7561450b3e6' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 421, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 421, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 433, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 433, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 444, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  10. Varování Řádek 445, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 455, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  12. Chyba Řádek 521, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  13. Chyba Řádek 550, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-column'></div>
   ^
  14. Chyba Řádek 551, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 617, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  16. Chyba Řádek 627, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  17. Chyba Řádek 628, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6667676299325089863' itemprop='blogId'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 629, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8269041691339772408' itemprop='postId'/>
   ^
  19. Varování Řádek 630, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8269041691339772408'></a>
   ^
  20. Chyba Řádek 631, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  21. Chyba Řádek 637, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8269041691339772408' itemprop=
   ^
  22. Chyba Řádek 645, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  23. Chyba Řádek 646, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  24. Chyba Řádek 648, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  25. Chyba Řádek 654, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://insetticommestibilis.blogspot.com/2021/11/how-to-get-attrac
   ^
  26. Chyba Řádek 655, znak 167: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  27. Chyba Řádek 685, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  28. Chyba Řádek 686, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6667676299325089863' itemprop='blogId'/>
   ^
  29. Chyba Řádek 687, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4280334890734850272' itemprop='postId'/>
   ^
  30. Varování Řádek 688, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='4280334890734850272'></a>
   ^
  31. Chyba Řádek 689, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  32. Chyba Řádek 695, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4280334890734850272' itemprop=
   ^
  33. Chyba Řádek 703, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  34. Chyba Řádek 704, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  35. Chyba Řádek 706, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  36. Chyba Řádek 712, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://insetticommestibilis.blogspot.com/2021/11/improve-network-m
   ^
  37. Chyba Řádek 713, znak 166: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  38. Chyba Řádek 753, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  39. Chyba Řádek 754, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6667676299325089863' itemprop='blogId'/>
   ^
  40. Chyba Řádek 755, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1648254966084789145' itemprop='postId'/>
   ^
  41. Varování Řádek 756, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1648254966084789145'></a>
   ^
  42. Chyba Řádek 757, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  43. Chyba Řádek 763, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1648254966084789145' itemprop=
   ^
  44. Chyba Řádek 771, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  45. Chyba Řádek 772, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  46. Chyba Řádek 774, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  47. Chyba Řádek 780, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://insetticommestibilis.blogspot.com/2021/11/fundamental-basic
   ^
  48. Chyba Řádek 781, znak 159: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  49. Chyba Řádek 821, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  50. Chyba Řádek 822, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6667676299325089863' itemprop='blogId'/>
   ^
  51. Chyba Řádek 823, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8340866655712304535' itemprop='postId'/>
   ^
  52. Varování Řádek 824, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8340866655712304535'></a>
   ^
  53. Chyba Řádek 825, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  54. Chyba Řádek 831, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8340866655712304535' itemprop=
   ^
  55. Chyba Řádek 839, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  56. Chyba Řádek 840, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  57. Chyba Řádek 842, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  58. Chyba Řádek 848, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://insetticommestibilis.blogspot.com/2021/11/new-york-travel-i
   ^
  59. Chyba Řádek 849, znak 163: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  60. Chyba Řádek 879, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  61. Chyba Řádek 880, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6667676299325089863' itemprop='blogId'/>
   ^
  62. Chyba Řádek 881, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7363686383859247210' itemprop='postId'/>
   ^
  63. Varování Řádek 882, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='7363686383859247210'></a>
   ^
  64. Chyba Řádek 883, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  65. Chyba Řádek 889, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-7363686383859247210' itemprop=
   ^
  66. Chyba Řádek 897, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  67. Chyba Řádek 898, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  68. Chyba Řádek 900, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  69. Chyba Řádek 906, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://insetticommestibilis.blogspot.com/2021/11/the-simplest-way-
   ^
  70. Chyba Řádek 907, znak 164: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  71. Chyba Řádek 947, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  72. Chyba Řádek 948, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6667676299325089863' itemprop='blogId'/>
   ^
  73. Chyba Řádek 949, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7446807889603299701' itemprop='postId'/>
   ^
  74. Varování Řádek 950, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='7446807889603299701'></a>
   ^
  75. Chyba Řádek 951, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  76. Chyba Řádek 957, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-7446807889603299701' itemprop=
   ^
  77. Chyba Řádek 1003, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  78. Chyba Řádek 1004, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  79. Chyba Řádek 1006, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  80. Chyba Řádek 1012, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://insetticommestibilis.blogspot.com/2019/09/day-trips-as-resu
   ^
  81. Chyba Řádek 1013, znak 155: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  82. Chyba Řádek 1053, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  83. Chyba Řádek 1054, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6667676299325089863' itemprop='blogId'/>
   ^
  84. Chyba Řádek 1055, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8046676330058803257' itemprop='postId'/>
   ^
  85. Varování Řádek 1056, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8046676330058803257'></a>
   ^
  86. Chyba Řádek 1057, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  87. Chyba Řádek 1063, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8046676330058803257' itemprop=
   ^
  88. Chyba Řádek 1079, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  89. Chyba Řádek 1080, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  90. Chyba Řádek 1082, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  91. Chyba Řádek 1088, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://insetticommestibilis.blogspot.com/2019/08/concepts-for-comp
   ^
  92. Chyba Řádek 1089, znak 167: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  93. Chyba Řádek 1156, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  94. Chyba Řádek 1307, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  95. Chyba Řádek 1307, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  96. Chyba Řádek 1307, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  97. Chyba Řádek 1320, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  98. Varování Řádek 1343, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  99. Varování Řádek 1348, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
   ^
  100. Varování Řádek 1361, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/363
   ^
  101. Varování Řádek 1362, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.